China enige groeier onder grote economieën in 2020

3 september 2020
China enige groeier onder grote economieën in 2020

Globale BBP zal dit jaar krimpen met meer dan vijf procent. De Amerikaanse economie kent een daling met 5,3 procent, de Europese heeft in Q2 zelfs een terugval gekend van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. China daarentegen zal met 1,7 procent groeien.

Dat Chinese groeicijfer werd onlangs nog herzien door de Intelligence Unit van The Economist. De analist Yue Su wijt die herziening van 1,4 naar 1,7 procent aan een beter dan verwachte prestatie van de export. Naarmate de andere landen zich herpakken, zal de export in de tweede helft van 2020 verder toenemen. De analist rekent er daarbij op dat de belangrijkste handelspartners van China stilaan de sociale en economische beperkingen opheffen. De globale toeleveringsketens komen dan weer op gang.

Daarnaast ziet de Intelligence Unit ook een verbetering van de overheidsinvesteringen in China.

Voor de consumptie is er minder goed nieuws. De overheid voorziet geen steunmaatregelen voor de middenklasse en de loontrekkers. De groei moet dus komen van de investeringen en niet van de consumptie.

De groeicijfers zijn te wijten aan een zeer opmerkelijke stijging tijdens het tweede kwartaal van meer dan twaalf procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Die prestatie is het resultaat van drie factoren. Het wegwerken van de achterstand in de orderboeken, de investeringen in elektronische producten voor thuiswerk en de grote inspanningen van de overheid om de economie snel te heropenen. Allemaal zaken die niet meer herhaald kunnen worden in het derde en vierde kwartaal. Yue Su: “In de tweede helft van het jaar zal de groei dan ook moeten komen van de vraagzijde. Dat ligt echter niet voor de hand. Het vertrouwen van de consumenten in China is zeker nog niet hersteld. Private investeringen en de consumptie gingen in juli nog steeds achteruit. De tewerkstelling verbeterde nog niet sinds juni. Hier mogen we de eerste verbetering pas verwachten vanaf eind augustus.”

Focus op het eigen land

Het analistenteam maakte ook de vergelijking met de financiële crisis van 2009 toen China de rest van de wereldeconomie op sleeptouw nam. Dat zal deze keer niet meer gebeuren. “Het stimuluspakket van de Chinese overheid is dit keer veel kleiner dan in 2009. Nu bedraagt die steun slechts vier procent van het Chinees BBP ten opzichte van twaalf procent toen. Dat zal een impact hebben op de import van goederen. Daarnaast wil China vooral investeren in een versterking van de digitale infrastructuur die het grotendeels in eigen land kan produceren.”

Bron: The Intelligence Unit van The Economist