Chinese obligaties opgenomen in index van Bloomberg

11 April 2019
Chinese obligaties opgenomen in index van Bloomberg

Tussen 2008 en 2018 is de markt van Chinese obligaties in renminbi (RMB) in omvang gegroeid : van zo’n 50% van het Chinese bbp naar 95%. Daarmee is het de derde schuldmarkt ter wereld met een totale waarde van 12,3 biljoen dollar (Q2 2018).

Groeiend aandeel van China op de wereldwijde obligatiemarkt

De opname van Chinese RMB-staatsobligaties in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ving begin april aan. Dit is een van de meest gevolgde wereldwijde obligatie-indices, met 2,5 biljoen dollar aan fondsen die de benchmarkindex volgen.

Het opnameproces wordt gefaseerd over een periode van 20 maanden, met een uiteindelijke indexallocatiegewicht van 6% voor Chinese obligaties. En er is ruimte voor een uitbreiding van dit gewicht, aangezien dit slechts de helft is van het totale Chinese aandeel in de wereldwijde obligatiemarkt. Andere indexaanbieders overwegen ook Chinese RMB-staatsobligaties op te nemen. Het gaat om de FTSE World Government Bond Index en JP Morgan GBI-EM indices.

De opname in een index betekent dat trackers en indexfondsen moeten beleggen in deze Chinese RMB-obligaties. Opname in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index trekt alleen al zo’n 151 miljard dollar aan. Dat zal verder toenemen als ook andere indices Chinese RMB-obligaties opnemen.

Bron: Schroders