Privacyverklaring

CPM: technologische tendensen

8 mei 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Christian Pauwels (beeld: Wouter Van Vaerenbergh)

Tijdens de rondetafel van FDmagazine over corporate performance management (CPM) gaf de voorzitter van Bimac, Christian Pauwels, een korte inleiding in de technologische tendensen voor softwaretools.

Christian Pauwels: “Veel bedrijven aanvaarden het ERP-concept (Enterprise Resource Planning) als standaard voor het beheer van alle transactionele gebeurtenissen. Veelal worden alle data uit het ERP, samen met boekhoudgegevens, gestructureerd opgenomen in een datawarehouse. Dan kan je ze nadien gebruiken in een rapporteringstool. Deze standaardrapporteringtools zijn perfect om actuals te rapporteren in dashboards en visualisaties. Maar zij laten niet toe data weg te schrijven. Het gevolg is dat de controllers hun financiële langetermijnplanning, budgettering, vooruitzichten, ad-hocanalyse, managementrapportering en consolidatie nog al te vaak in rekenbladen beheren. Het is precies die discrepantie die er de oorzaak van is dat CPM nog steeds niet als geïntegreerd proces bestaat binnen het bedrijf. Het gebruik van Excel is goed voor detailberekeningen, maar het staat in de weg van een krachtig en geïntegreerd CPM-beleid. Het gevolg is dat de medewerkers voor het beheer van CPM-processen bijzonder veel tijd besteden aan het verzamelen van alle data.”

Consolidatie vs managementrapportering

Christian Pauwels: “Er blijft ook een belangrijke technologiekeuze te maken. Niet iedereen beseft het grote onderscheid tussen bijvoorbeeld de rapportering voor consolidatie en de managementrapportering. Die tools groeien wel naar elkaar toe, maar ze hebben een fundamenteel andere technologie nodig. Consolidatie kan makkelijk in een standaard relationele database. Managementrapportering heeft nood aan een multidimensionale databank.

In de markt zien we nu de opkomst van CPM-tools van de derde generatie. Die hebben vaak dezelfde kenmerken. Het gaat om software as a service (Saas)-oplossingen met vooraf gedefinieerde templates voor financiële planningsprocessen voor personeel, investeringen enzovoort. Ze hebben bovendien zeer veel aandacht voor de ervaring van de gebruiker (user experience). De interface is uiterst eenvoudig, zodat de controllers zeer veel zelf kunnen opbouwen. Nieuwe namen zijn bijvoorbeeld Abacum, Cube, Jirav, Aisbud, Gembud, Hobud en andere.”

Meer in het topic: