De cfo en de volgende Zwarte Zwaan

10 november 2020
De cfo en de volgende Zwarte Zwaan

Welke organisaties maken het meeste kans om de volgende Zwarte Zwaan te overleven? Eén belangrijke factor wordt alvast een datageletterde cfo. En liefst stuurt die ook de technologische transformatie aan in de organisatie.

Dat is alvast de mening van deelnemers aan een panelgesprek opgezet door Accordion, een consultant met focus op investeringsmaatschappijen. Brian Gladden (Bain Capital), Tom Dowling (CFO van Banner Solutions), Bill Ingram (voormalig CFO Avalara) en Mario Ramos (CFO en CRO van Edelman Financial Engines) denken daarbij aan technologie die data kan valoriseren.

Datageletterdheid

Er zijn vandaag massaal veel data beschikbaar, zegt Tom Dowling. Die zinvol gebruiken, wordt meer en meer de rol van de cfo, zo denkt ook Brian Gladden: hij moet de rol van data manager onder de knie krijgen. De cfo zal ook een central rol opnemen om uiteenlopende datasets te beheren, want de data die verkopers nodig hebben, verschillen van die voor accounts payable, of van die voor ingenieurs. De CFO moet de data governance hebben, niet om datagebruik te beperken, wel om de juiste data bij de juiste mensen te krijgen op het juiste niveau.

Tom Dowling specifieert dat het niet meer enkel om interne data gaat. “We moeten data vragen van klanten en leveranciers en die gebruiken als vooroplopende indicator van wat de toekomst brengt.” Ook Bill Ingram denkt dat cfo’s niet meer alleen moeten rapporteren over resultaten, maar nu ook vooruitblikkende metrieken moeten ontwikkelen met en voor partners in de business.

En wat heeft 2020 geleerd? De enige zekerheid is onzekerheid. Welke organisaties doorstaan stormen het best? Bill Ingram ziet twee factoren. De eerste is cash. Een stevige balans koopt je tijd om het nieuwe landschap na de crisis te overzien. Maar de cfo’s die daar het best op inspelen, zijn de datageletterden. Zij konden het snelst veranderingen in klantengedrag extrapoleren, konden vooroplopende indicatoren lezen en konden haalbare alternatieve kostenstructuren ontwerpen voor de organisatie. “De datageletterde cfo’s zullen de organisatie het best door de volgende onvermijdelijke crisis navigeren.”

Bron: Hal Polley (Accordion), The CFO of 2030, CFO.com