Deadline UBO-verplichtingen voor ondernemers nadert

5 september 2019
Deadline UBO-verplichtingen voor ondernemers nadert

Bedrijven zijn verplicht om tegen 30 september hun uiteindelijk begunstigden (ultimate beneficial owners of UBO) kenbaar maken aan de FOD Financiën. Naar verluidt is er een grote achterstand.

Bedrijven die nog niet aan de UBO-verplichtingen hebben voldaan, kunnen vanaf nu ook gebruik maken van eStox. Dankzij dit digitale effectenregister ontwikkeld door de Belgische accountants en notarissen worden de vereiste inlichtingen over de controlerende aandeelhouders automatisch aan de FOD Financiën doorgegeven. Op die manier maakt eStox de activiteiten van ondernemers en bedrijven een stuk eenvoudiger.

Bestuurders van bedrijven zijn verplicht om aan de overheid te melden wie de uiteindelijke begunstigden van de onderneming zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese regelgeving in de strijd tegen witwassen en fraude.

De uiteindelijke begunstigden zijn niet alleen de oprichters en de bestuurders van het bedrijf, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de aandelen bezitten.

Bestuurders hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens door te spelen aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Doen ze dit niet, dan komt hun aansprakelijkheid in het gedrang.

EStox, het digitale effectenregister van het Instituut van Accountants en Belastingconsultenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot), biedt daarvoor een oplossing. Het is immers mogelijk om via eStox alle nodige gegevens automatisch te bezorgen aan de FOD Financiën. Zo is er geen kans op vergissingen en komt de aansprakelijkheid niet in het gedrang. Wie van deze optie gebruik wenst te maken, kan terecht bij zijn accountant of notaris.