Digitale transformatie kampt met acceleration gap

25 mei 2022
Beeld
Workday
Digitale transformatie kampt met acceleration gap

Financiële leidinggevenden geven prioriteit aan de toegankelijkheid om de vooruitgang in digitale transformatie te versnellen. Dat is nodig omdat de behoeften sneller groeien dan de implementaties van technologie.

Uit de bevindingen van een onderzoek door Workday komt naar voren dat leidinggevenden in finance, HR en IT weliswaar het belang van digitale transformatie erkennen, maar dat toch 55% (vs. 48% in de Benelux) van de respondenten zegt dat hun digitale strategie altijd of vaak wordt ingehaald door de bedrijfseisen. Als gevolg hiervan wordt de acceleration gapsteeds groter; de bedrijfsbehoeften ontwikkelen zich sneller dan de technologie, processen en cultuur die nodig zijn om die behoeften bij te houden. Bijgevolg kiezen leidinggevenden voor een meer duurzame benadering van transformatie door prioriteit te geven aan de toegang tot data en de werknemerservaring.

Wat doen cfo’s?

Om de acceleration gap te dichten, richten cfo’s zich op uniforme, snel beschikbare data. Meer dan de helft van de financiële leidinggevenden (51%) zegt dat voor het versnellen van de cycli van planning, uitvoering en analyse, nieuwe technologie een van de belangrijkste elementen is om te helpen bij het integreren van data tussen verschillende systemen en het doorbreken van interne datasilo's. Toch zegt 61% (vs. 30% in de Benelux) dat ze het meest behoefte hebben aan technologie die financiële, personele en operationele gegevens samenbrengt. 64% (vs. 70% in de Benelux) geeft toe dat het weken - of langer - duurt om aan het eind van een rapportageperiode resultaten te verkrijgen.

Wat doet IT?

IT wil dan weer silo's doorbreken om automatisering te stimuleren. CIO's zijn de sleutelspelers als het gaat om transformatie op basis van data. Toch voelen veel CIO's zich overweldigd door het tempo van de verandering en zijn volgens het onderzoek vooral legacy systemen en datasilo's obstakels voor de digitale transformatie. Slechts 42% van de IT leidinggevenden vertrouwt erop dat hun teams cloudtechnologieën kunnen inzetten, zonder dat legacysystemen zorgen voor beperkingen. Verder heeft de helft van de leidinggevenden in IT (50% - vs. 36% in de Benelux) moeite om het tempo bij te houden van service upgrades van legacytechnologie. 59% (zelfde cijfer in de Benelux) zegt dat het weken of maanden kan duren om een geautomatiseerd bedrijfsproces te veranderen.

Gelijke tred houden

"Digitale transformatie is niet langer een keuze - het is noodzakelijk om bij te blijven in de veranderende wereld van vandaag. Toch is er, zoals het onderzoek laat zien, een acceleration gap. Dat moeten organisaties aanpakken om ervoor te zorgen dat hun digitale ontwikkeling gelijke tred houdt met de groeiende en veranderende eisen van hun business", zegt Pete Schlampp, Chief Strategy Officer van Workday. "Het is goed om te zien dat internationale leidinggevenden in finance, HR en IT hun transformatiestrategieën meer doordacht aanpakken door technologie in te zetten, zoals Workday, die de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in het hele bedrijf stimuleert."

Workday, leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, publiceerde onlangs de resultaten van zijn nieuwste onderzoek naar digitale transformatie, waarin de impact van de wereldwijde pandemie op de digitale transformatie-inspanningen van organisaties is onderzocht binnen drie belangrijke bedrijfsonderdelen: finance, HR en IT.

Voor het rapport "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation" bevroeg Workday 1.150 senior leidinggevenden wereldwijd om inzicht te krijgen in het tempo van digitale transformatie in de afgelopen twee jaar en de grootste obstakels voor succes.