“Doen wat je nog nooit gedaan hebt”

1 februari 2021
Tekst
Peter Ooms
“Doen wat je nog nooit gedaan hebt”

Digital warming-up

De CFO Conferenz van 2020 is uitgesteld tot najaar 2021. De redactie organiseerde digitale panelgesprekken die veel interessante inzichten opleverden.

Alle bedrijven verwerken steeds meer data om een beter zicht te krijgen op het toekomstige gedrag van klanten en partners. Financiële afdelingen zijn hier nauw bij betrokken omdat ze op die manier beter risico’s kunnen inschatten en plannen maken. Renaat Berckmoes: “De verwachtingen zijn op enkele jaren sterk geëvolueerd. Heel veel software is verhuisd naar de cloud, ook in de andere afdelingen van het bedrijf. Als al die gegevens zich in de cloud bevinden, kan je ze ook met elkaar combineren in data lakes of data vaults. Zo krijg je een idee waar het bedrijf naartoe beweegt.” De vraag is of dat ook effectief gebeurt. “Langzaam maar zeker zie je klassieke ondernemingen ermee beginnen. Anderzijds heb je cloud native-bedrijven die dat vanzelfsprekend vinden. Die zijn ermee opgegroeid. Daar zie je wel dat de marketingafdelingen er het eerst mee weg zijn”, zegt Renaat Berckmoes.

De juiste data

Filip Merckx: “Imec investeert voor de onderzoeksgegevens steeds meer in datasystemen in de cloud. Voor financiële data in ons ERP-systeem gaat dat veel minder snel. De focus ligt niet op het volume aan gegevens of de analytische waarde van de details. Het werkt eerder omgekeerd in de financiële afdeling. We moeten snel tot de essentie komen en beslissen welke data er echt toe doen. Less is more: minder data, maar wel de juiste data.”

“Ik stel bij Eneco vast dat de belangstelling voor gegevens over end-to-endprocessen snel toeneemt. Bij ons gaat het in de eerste plaats over data met betrekking tot het klantengedrag. Wij willen weten hoe dat impact heeft op andere processen en het financiële resultaat in de toekomst”, zegt Bert Clinckers.

Financiële medewerkers als troef?

Renaat Berckmoes: “Of je echt tot inzichten komt, hangt af van de medewerkers. Ik vind het belangrijk dat de cfo beschikt over iemand die de technieken onder de knie heeft om data te verrijken.” De financiële afdeling zit wat dat betreft niet altijd op de eerste rij. Filip Merckx: “Bij Imec alvast niet. Er is heel weinig correlatie tussen de wetenschappelijk data en de winst of het verlies van Imec. Bij ons zitten de onderzoekers aan het stuur.”

“Bij Eneco heeft finance dit project in gang gezet. Financiële professionals zijn gewoonlijk heel gestructureerd en zijn het gewend om met veel data te werken. Als het gaat om de verbinding met die gegevens over de customer journey, dan denk ik dat die analyse in de toekomst buiten finance thuishoort”, zegt Bert Clinckers.

Artificiële intelligentie

Speelt artificiële intelligentie een grote rol in die analyses? Voor Hakim Souai van Luminus alvast wel. “De toepassing van artificiële intelligentie in finance is de sleutel voor de toekomst. Wij zijn intussen gestart. Om een resultaat te krijgen dat je nog nooit hebt gehaald, moet je iets doen wat je nog nooit hebt gedaan. In ons team begrijpen we dat.”

Voor Kinepolis zijn customer centricity en big data de belangrijkste trends. We hebben dus veel data nodig en die data moeten tegelijk heel specifiek zijn voor elke vestiging en elk klantensegment. Ze kunnen erg verschillen doorheen onze 111 verschillende locaties. Finance beschikt over meer analytische capaciteiten, zoals Bert al zei. Wij helpen marketing dan ook bij de analyse van de gegevens”, zegt Nicolas De Clercq.

Fiscus als risico?

Nicolas De Clercq: “De last die operationele en financiële afdelingen ondervinden door nieuwe eisen van de overheid groeit razendsnel. Het gaat bijvoorbeeld over IFRS 16 voor leasing, maar ook over de inspanningen van de Europese Commissie om een eigen belastingraamwerk te creëren en de nieuwe regels voor transfer pricing van de Oeso. Tegelijk is ook de fiscus een groot gebruiker van big data geworden. Als belastingbetaler vind ik dat heel goed, maar als gecontroleerde organisatie maakt dat het leven moeilijk. De overheid weet zeer goed waar onze zwakke plekken zitten. Ik moet nu personeel aanwerven voor taks en consolidatie om de bijkomende administratie voor te bereiden.”

Kader

Goede slaagkansen voor onorthodox monetair beleid

Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Parisbas Fortis: “Ik denk dat we het licht aan het eind van de tunnel zien. De vaccins zijn er. Toch staan we wellicht nog voor moeilijke tijden. In het tweede kwartaal van 2020 tekenden we een daling op met twaalf procent, in het laatste kwartaal zal dat toch nog vier procent zijn. Een volledige opening van de Belgische economie zie ik niet voor 2022.”

Wat met de hoge schulden bij de overheid? “Inflatie kan uitkomst bieden voor overheden en organisaties die grote schulden hebben aangegaan. Ik merk dat de overheid een andere oplossing zoekt dan in de crisis van 2008. Toen was de aanpak orthodox: de groei stimuleren, hopen op inflatie en intussen een primair overschot boeken. Dat is niet gelukt: de schuld bleef hoog, de inflatie trad niet op, er was grotere ongelijkheid en dat bij zeer lage rentevoeten. Nu werken de fiscale maatregelen in tandem met de monetaire autoriteiten. Ik denk dat overheden nu de onorthodoxe aanpak zullen kiezen. In de mature economieën zal de tandem een hele tijd samenwerken: lage intrestvoeten en overheden die geld blijven uitgeven, want de intrestvoet voor die overheden is nog steeds negatief. Op die manier kopen de overheden tijd om de problemen op te lossen door inflatie te creëren. De centrale banken moeten dus hun politiek van lage intresten aanhouden, anders komen de landen in de problemen. Dat legt druk op de onafhankelijkheid van de centrale banken. In sommige groeilanden zullen overheden niet alles terugbetalen. Daar wordt nu al over onderhandeld.”