Edebex vraagt dat overheid zich garant stelt voor facturen op zijn platform

23 maart 2020
Edebex vraagt dat  overheid zich garant stelt voor facturen op zijn platform

Edebex ziet dat steeds meer facturen te koop worden aangeboden op het platform. Kmo’s willen op die manier sneller hun uitstaande vorderingen omzetten in cash om zo de crisis te overleven.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal facturen dat wordt aangeboden op het platform gestegen met 25%. Dat komt omdat bestaande leden méér facturen willen verkopen en door de komst van nieuwe klanten. Maar door de groeiende onzekerheden zijn de gewone opkopers van die facturen net wat minder happig. “Tot op heden zijn we er altijd in geslaagd om alle aangeboden facturen ook te veilen. Maar we zijn niet blind voor de onderliggende trend. We vragen dat de overheid zich ook garant zou stellen voor de betaling van de facturen op ons platform. En dat in het kader van de garantieregeling van de banken,"zegt Wim De Ridder, ceo van Edebex.

De ceo wijst erop dat Edebex met één specifiek kenmerk het verschil kan maken ten opzichte van andere financiële instellingen. “Ons platform werkt altijd. Zeg maar 24/7. Gewoonlijk kan een bedrijf binnen de drie dagen een factuur verkopen. Nieuwe bedrijven zijn volwaardig lid na 24 uur, inclusief alle verplichte administratie.”

Participatief platform

Edebex noemt zichzelf een participatief platform waarbij kmo’s elkaar steunen. De ene verkoopt facturen om sneller aan liquide middelen te geraken. De andere kopen die op tegen een korting. Zo krijgen ze een betere opbrengst dan wat de banken nu bieden. Daar is wel een zeker risico aan verbonden: de klant moet uiteindelijk die factuur ook nog betalen. Om die reden maakt Edebex gebruik van de diensten van de kredietverzekeraar Euler Hermes die alle verkochte facturen verzekert. Wim De Ridder: “Op dit ogenblik zien we nog geen verandering in de houding van de kredietverzekeraar. Maar het staat buiten kijf dat alle financiële instanties voorzichtiger zullen worden naarmate meer bedrijven in de problemen komen. De economen en risicomanagers van de meeste instituten maken dat al duidelijk in hun eerste analyses. We merken dat ook bij onze leden die gewoonlijk facturen opkopen.”

“Het overheidsgeld zou 'slechts' een hefboom voor een privé-solidariteitsmechanisme zijn en zo een exponentieel effect hebben, terwijl het geld toch volledig beschikbaar blijft om andere projecten te ondersteunen. Drie vliegen in een klap dus. Een voordeel voor onze economie, de overheidsfinanciën en de belastingbetaler”, besluit Wim De Ridder, CEO van Edebex.

Edebex heeft nu een platform in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Portugal. Sinds de opstart heeft Edebex zo al gezorgd voor 500 miljoen euro aan cash. Edebex is actief sinds 2013 en heeft een licentie als betalingsinstelling van de Nationale Bank van België.