Eén op de drie kmo’s blijft beroep doen op tijdelijke werkloosheid

6 juli 2020
Eén op de drie kmo’s blijft beroep doen op tijdelijke werkloosheid

Eén op de drie Belgische kmo’s zal de tijdelijke werkloosheid die loopt tot 31 augustus, ook in juli en augustus nog gebruiken. Vooral kmo’s met 20 tot 50 werknemers en kmo’s in Limburg voelen die nood. Kmo’s met minder dan 5 werknemers en kmo’s in Vlaams-Brabant zien die nood veel minder.

Dat stelt hr-dienstenverlener SD Worx op basis van de laatste tewerkstellingsenquête midden juni bij 1.011 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

Nood vooral bij kmo’s met meer dan 20 werknemers

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, ziet ook deze zomer nog nood aan de steunmaatregel, al zijn er grote verschillen. “De nood lijkt het grootste bij kmo’s met 20-50 werknemers (56%).”

Bedrijven met

  • minder dan 5 werknemers: 29%;
  • 5-19 werknemers: 42%;
  • kmo’s met 20-50 werknemers: 56%;
  • kmo’s 100-249 werknemers: 40%.

Dit is een daling ten opzichte van juni:  bedrijven met minder dan 5 werknemers maken ook in juni significant minder gebruik (36%) van tijdelijke werkloosheid dan grotere kmo’s: het hoogste percentage zien we bij kmo’s met 20-49 werknemers (72%), gevolgd door kmo’s met 50-99 werknemers (61%) en 100-249 werknemers (58%).

Eén op de vijf voor minder dan de helft van de dagen

De meerderheid (57%) plant in juli en augustus geen gebruik te maken van de maatregel. Deze trend gaat op voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië, al zijn er regionale verschillen tussen bv. de provincie Limburg (52%) en Vlaams-Brabant (65%). Slechts 8% weet het nog niet. Dit is significant lager dan in april. De onzekerheid over de corona-impact is dus afgenomen. 13% zal het inzetten voor meer dan de helft van de te werken dagen (waarvan 6% voor 100%). Ongeveer een op de vijf kmo’s (22%) plant voor minder dan de helft van de dagen.

Meest doeltreffend om crisis te overbruggen

SD Worx ziet ook dat de tijdelijke werkloosheid de meest genomen maatregel is, bij zes op de tien van hun klanten. De hoofdredenen:

  • effectieve ontslagen vermijden;
  • tijdelijk de kosten drukken en
  • gedaalde inkomsten compenseren.

Op een gedeelde tweede plaats komen uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen en BV.  Deze laatste dienen vooral om (tijdelijk) de daling van de inkomsten te compenseren.

Bijna alle kmo’s (95%) geven aan dat de steunmaatregel tijdelijke werkloosheid ‘eerder’ of ‘zeer’ doeltreffend is op korte termijn; driekwart (77%) ervaart dit ook als doeltreffend op lange termijn.