Een soepele overgang naar iXBRL

22 september 2021
Tekst
Partner Content
Een soepele overgang naar iXBRL

De European Securities and Markets Authority (ESMA) maakt het iXBRL formaat voor de neerlegging van de jaarrekening verplicht voor beursgenoteerde groepen vanaf januari 2020. Hoeverschilt iXBRL van XBRL? En hoe kunnen groepen deze nieuwe regelgeving eenvoudig implementeren?

1) Wat is iXBRL en hoe verschilt dit formaat van XBRL?

XBRL (voor eXtensible Business Reporting Language) is een standaard, open source-taal voor financiële rapportering. XBRL werd ondertussen reeds geïmplementeerd door een honderdtal financiële regulatoren in de wereld en heeft als doel om de gegevens leesbaar te maken voor machines, om zo de nauwkeurigheid te verhogen en vergelijkingen en analyses te vergemakkelijken.

Maar XBRL heeft ook een keerzijde: de standaard kan enkel worden geïnterpreteerd door machines. Een XBRL document wordt namelijk samengesteld door XML bestanden die door een specifieke software moeten worden gehaald (rendering engine) om deze informatie leesbaar te maken voor de mens.

iXBRL

Het nieuwe formaat iXBRL is in feite een ‘update’ van de XBRL standaard, met als doel om hetzelfde document nu ook leesbaar te maken voor de mens.

iXBRL zorgt ervoor dat de XBRL gegevens geïntegreerd worden in een HTML bestand. Op deze manier kunnen bedrijven en personen die belast worden met de productie van de jaarrekening de lay-out van het origineel document behouden, mits toevoeging van:

  • XBRL tagging: om de informatie leesbaar te maken voor machines
  • xHTML tagging: om de informatie leesbaar te maken voor de mens

2) Stapsgewijze implementatie

In 2017 heeft de ESMA besloten om het Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) toe te passen voor de presentatie van geconsolideerde jaarrekeningen in IFRS. Gedurende de twee eerste jaren dient enkel de primaire jaarrekening verplicht te worden getagd, nadien zal de hele set van de IFRS geconsolideerde jaarrekening (inclusief toelichtingen) met XBRL tags verplicht worden.

3) De voordelen van het iXBRL formaat

Voordeel 1: één enkel document om neer te leggen

De neerlegging van de jaarrekening in iXBRL formaat zorgt ervoor dat groepen niet langer twee afzonderlijke documenten moeten indienen, namelijk HTML en XBRL. Dit maakt dat er ook geen eventuele incoherenties of verschillen zijn tussen de documenten.

Voordeel 2: een neerlegging die makkelijk is om voor te bereiden

Eén enkel document zorgt ervoor dat de voorbereiding van dit document sneller en eenvoudiger is, zeker vanwege de iteratieve aard van het opstellen van de financiële jaarrekening, die herzieningenen frequente updates met zich meebrengt. Door over te stappen naar iXBRL, kan u alle wijzigingen en iteraties in één enkel document uitvoeren.

Voordeel 3: een eenvoudigere review

Met iXBRL is de review eenvoudig en intuïtief, aangezien de tagging zich bevindt in de documenten die gemeenschappelijk zijn voor het financiële team. Op deze manier kunnen zij de tagging visualiseren in het document zelf. Dit proces is eenvoudiger dan de review van een document in XBRL formaat, aangezien deze moet voorzien zijn van een functie voor Excel-export of van een XBRL lezer om de tagging te kunnen onderzoeken.

Sigma Conso biedt u een eenvoudige en gecertifieerde oplossing voor iXBRL: Iris Carbon®, één van de wereldwijde spelers op het vlak van oplossingen voor reglementaire rapportering met een uitermate goede kwaliteitsscore van 96,7%. Meer info kan u hier terugvinden.