Een vleug vooruitgangsoptimisme

3 januari 2022

Misschien was ik gewoon toe aan wat positieve gedachten tijdens deze donkere dagen, maar bij lectuur van een artikel over digitalisering overviel me een vlaag van vooruitgangsoptimisme. Misschien stijgt door al dat digitaliseren onze arbeidsproductiviteit, zo hoop ik dan. En verkleinen we wat het tekort aan talent en creëren we in één beweging zinvoller werk. Toch?

We zien nog altijd heel wat projecten over robotic process automation (RPA). In dit magazine bijvoorbeeld vertelt Stig Dooms hoe Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) alvast een dertigtal procedures automatiseert. Dat klinkt niet spectaculair, maar de consequenties spreken toch tot de verbeelding. Bij ZNA verloopt nu met name de teleconsultatie een stuk vlotter. Door de coronacrisis spreken artsen hun patiënten via de telefoon of het internet. Voor de crisis deden ze dat uitzonderlijk, vandaag groeide die praktijk tot meerdere duizenden per maand. Baliewerkers brachten de administratieve gegevens in. Nu zorgt de robot voor de administratie, wat baliewerkers veel tijd bespaart.

Er gebeuren dus interessante zaken. Alleen merken macro-economen daar weinig van in de statistieken rond productiviteit. Voor Dewi Van De Vyver van Flow Pilots is dat geen verrassing (www.fdmagazine.be). Zij ziet al tien jaar een digitaliseringsgolf, maar ook hoe dat dikwijls gebeurt zonder het onderliggende proces te verbeteren. We zien vandaag weinig productiviteitswinst omdat we in wezen inefficiënte processen behouden, zo concludeert de ceo.

Het gaat dus niet alleen om efficiënter, maar vooral om slimmer. Dat is ook nodig om als bedrijf en als financieel team toegevoegde waarde te leveren. Carl Peeters bijvoorbeeld adviseert ook rond nieuwe dienstverlening aan klanten. Die ondersteuning veronderstelt soms complexe samenwerkingen met vaak grote bedrijven die hoge eisen stellen. In dergelijke contracten zitten ook analyses, technologische oplossingen naast logistieke en semi-industriële activiteiten zoals herverpakken, etiketteren, enzovoort. “Wanneer de cfo van de klant daarbij betrokken is, zit ik mee aan tafel om de betalingsvoorwaarden en de impact op onze marge en werkkapitaal te bewaken.”

Waarde creëren op een dergelijke manier vereist dus strategisch meedenken (de titel van het artikel is niet toevallig ‘De cfo als copiloot’). Dat legt een mooie basis voor een ander aspect van de aanpak van Carl Peeters: de strategische doelstellingen bewaken. Zijn departement analyseert of nieuwe projecten wel voldoen op het vlak van omzet, marge, werkkapitaal of return on investment. Hij wijst de operationele managers op welke plaats in de resultatenrekening en de balans zij een bijdrage leveren aan de financiële resultaten.

Dat kan overigens ook bij Ahlers niet in de praktijk worden gebracht zonder optimale processen. Alleen zijn die niet zozeer gedigitaliseerd, als wel geoptimaliseerd. Carl Peeters: “Wij willen eerst onze processen op orde hebben en de structuur zoveel mogelijk vereenvoudigen. Pas dan kun je beginnen nadenken over automatisering en robotisering.” Of hoe beter werk niet begint bij digitalisering, maar bij heldere communicatie over het hoe, het waarom en de impact van processen.