Eerste eurobond leidt tot lagere rentes en sterkere euro

28 juli 2020
Eerste eurobond leidt tot lagere rentes en sterkere euro

Het akkoord over de Europese begroting en de gemeenschappelijke financiering via van de steunmaatregelen om de coronacrisis aan te pakken met een eurobond, heeft meteen effect in de financiële markten.

Dat is althans de mening van de investeringsmanagers van La Financière de l'Echiquier. In een analyse schrijven ze: “Na vier dagen en drie nachten intens overleg in de Brusselse wandelgangen zijn de zevenentwintig regeringen op dinsdag 21 juli 2020 tot een akkoord gekomen over herstelmaatregelen voor de Europese economie. Europa heeft een stap richting begrotingssolidariteit gezet. Noem ze coronabond of eurobond, het maakt niet uit. Wat telt is dat deze obligaties gezamenlijk namens de Unie worden uitgegeven. De maatregel is weliswaar tijdelijk – want bestemd als herstelmaatregel voor de landen die het zwaarst getroffen zijn door de economische crisis die het coronavirus heeft teweeggebracht. Maar het blijft een keerpunt in de Europese eenwording. Ook dit keer komt de Unie sterker tevoorschijn uit een existentiële crisis. Telkens als Europa valt, staat het versterkt weer op. Al in 2012 kon het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) er pas na de Griekse crisis komen. Deze keer kwam de uittreding van het Verenigd Koninkrijk als geroepen om het gewicht van de zogeheten "zuinige" landen te verminderen.

Herstelplan van 750 miljard

In concreto keurden de lidstaten aan het eind van de top een herstelplan goed van EUR 750 miljard. Dat is 5,3% van het bbp van de Unie. Daarvan wordt meer dan de helft betaald in de vorm van subsidies voor de zwakste landen, terug te betalen door alle zevenentwintig.

Deze besluiten hadden tot direct gevolg dat de rentes van de Europese landen verder daalden. Tegelijk verkrapten de spreads tussen de landen opnieuw . Dat was te verwachten, want samen krijgen de lidstaten de beste beoordeling in de scala van de ratingbureaus, namelijk AAA. Terwijl Italië bijvoorbeeld, naargelang het bureau, slechts de rating BBB of BBB- krijgt, net boven speculatief papier. Deze rentetrends zullen waarschijnlijk aanhouden. De ECB verleent namelijk grootscheeps steun en is bereid om bij een tweede pandemiegolf nog verder te gaan.

Een ander gevolg van dit akkoord is de versterking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zo hoog als nu stond de euro voor het laatst in 2018. Al met al is die hoge koers geen wonder. In de ogen van de internationale beleggers is de euro nu ten dele verlost van de eigenaardigheid van de eurozone: één valuta voor negentien begrotingen en belastingstelsels.

Robert Schuman zei het al

Zeventig jaar na de verklaring van één van de grondleggers van Europa, Robert Schuman, klinken zijn woorden profetischer dan ooit. "De vereniging van Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt noch door een allesomvattende schepping tot stand worden gebracht: het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten worden genomen."