ESG: Private Equity erkent het belang voor waardecreatie

24 juni 2021
ESG: Private Equity erkent het belang voor waardecreatie

Private Equity bedrijven erkennen belang van ESG op vlak van strategische waardecreatie. Ook Belgische PE-bedrijven zijn op weg naar hogere ESG-maturiteit.

Enkele belagnrijke conclusies uit een enquête van Pwc.

  • ESG komt steeds hoger op de agenda van raden van bestuur te staan. Wereldwijd geeft 56% van de PE-bedrijven aan dat dit onderwerp minstens één keer per jaar wordt besproken. In 2019 ging het nog om 35% van de bedrijven. In België gaven slechts 22% van de respondenten aan dat ESG meer dan één keer per jaar wordt besproken op bestuursniveau.
  • Wereldwijd screent 72% van de PE-bedrijven systematisch de ESG-opportuniteiten en risico’s van targetbedrijven in de pre-acquisitiefase. Dit is slechts voor 35% van de Belgische PE bedrijven het geval.
  • Meer dan de helft van de respondenten (56%) heeft potentiële investeringen of deals afgewezen op basis van ESG overwegingen; in België gaat het om 39%.
  • De toenemende erkenning van de kansen op waardecreatie die voortvloeien uit de overgang naar duurzame bedrijfsvoering zal de ESG-beleggingsbenadering bij Belgische PE-bedrijven nog versterken.
ESG

Het belang van milieu-, sociale en governance vraagstukken (ESG) komt steeds hoger op de bestuursagenda van PE-bedrijven te staan, hoewel er nog een kritischere blik nodig is voor de blootstelling aan klimaatrisico’s. Belgische PE-bedrijven tonen goede intenties, maar lopen achter in de implementatie van ESG maatregelen. PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey 2021 is gebaseerd op een survey met 209 respondenten uit 35 landen en regio’s, waaronder 28 Belgische respondenten.