Finance en het klimaat: het gaat te traag

8 juli 2019
Finance en het klimaat: het gaat te traag

Photographer: Bob Blob | Source: Unsplash

Op een conferentie over de risico’s van de opwarming van het klimaat van The Economist in Londen kwam ook de impact op de financiële sector ter sprake.

Op de conferentie kwam onder andere de Noorse minister van handel en financiën Tørbjon Røe Isaksen spreken. Hij gaf een stand van zaken bij het behalen van de ambitieuze doelstellingen om het klimaat te beschermen en te komen tot een nuluitstoot van CO2 . Samen met het Verenigd Koninkrijk was zijn land een van de eerste om dat in te voeren. Hij zei dat het klimaatrisico de investeringen in sommige sectoren intussen al had beïnvloed. Maar er was nog nog geen effect voelbaar op big money. Noorwegen heeft echter wel een zeer groot investeringsfonds; het Sovereign Wealth Fund. Dat heeft intussen beslist om niet meer te investeren in bedrijven die olie of gas exploiteren.

Noorwegen heeft meer succes met het invoeren van nieuwe technologieën dan in het wijzigen van de investeringsstrategie. “Het gaat te traag,” gaf de minister toe. “We hebben misschien nog twintig jaar, uiterlijk dertig jaar om een radicale verandering door te duwen. Maar zeker geen honderd jaar.”

Sarah Breeden van de Bank of England sprak er over de inspanningen om eerst de verzekeringssector en daarna de banken te wijzen op de impact van de klimaatverandering op hun sector.

Bron: CTMfile