“Finance moet digitale transformatie trekken”

1 July 2019
“Finance moet digitale transformatie trekken”

Maximaal dertig procent is klaar voor die rol

Afwachten is geen goed idee, de CFO speelt best een voortrekkersrol in het digitaliserings- en transformatieproces, zo blijkt uit studiewerk. Dat was ook de mening van alle experten op de Oracle CFO Lunch. Helaas is slechts een kleine minderheid daar klaar voor.

In het exclusieve kader van de Pastorale in Reet leek de consensus makkelijk te vinden: digitalisering wordt een noodzaak. Tegelijk bleven de CFO’s die deelnamen aan de Oracle CFO Lunch heel bescheiden over de eigen progressie op dat vlak. Nochtans moet de CFO een trekkersrol spelen in dit proces, concludeerde Dee Houchen, senior product marketing director bij Oracle, voor de CFO’s die aanwezig waren op uitnodiging van Oracle en FDmagazine.

Waardecreatie voor de klant

Dee Houchen werd in zijn stelling bijgetreden door Debbie Matthys, senior manager strategy CFO & Enterprise Value van Accenture. FDmagazine vindt dat niet zo evident, want in de context van digitale transformatie valt in gesprekken met CEO’s en CFO’s heel vaak het begrip ‘klantervaring’. Je zou voor minder vermoeden dat sales en marketing beter gewapend zijn om data te capteren – onder meer vanuit sociale media – en om op basis daarvan te zoeken naar extra waardecreatie voor de klant.

Eén versie van de waarheid

Dee Houchen en Debbie Matthys schuiven de CFO toch naar voor als trekker. Finance is traditioneel de beste beheerder van cruciale data en de architect van ‘één versie van de waarheid’. Dat is nodig, alleen al met het oog op de regelgeving en de rapportering. Bovendien zou de financiële afdeling het beste overzicht hebben op de performantie van alle afdelingen. Dat geeft meteen een betere positie om vooruit te blikken en om andere afdelingen input te geven voor acties. Uit reacties in de zaal bleek dat het een kwestie wordt van over de silo’s van finance, marketing, IT… heen elkaars voorkeuren aan te vullen. Niet elke afdeling stelt dezelfde eisen aan data. Voor marketing volstaat een correctheid van tachtig procent ruimschoots voor valide conclusies, terwijl finance een veel hogere graad van precisie nastreeft.

De studie ‘Agile Finance Unleashed’ (2019) laat weinig ruimte voor twijfel. Volgens die studie van Oracle en AICPA (Association of International Certified Professional Accountants) slaagt 85 procent van de organisaties waar het finance team vooroploopt in de realisatie van ‘een overtuigende customer experience’. Verder lukt het de financiële voorlopers in het digitaliseringsproces veel meer om tegemoet te komen aan de digitale verwachtingen van klanten. Een derde kenmerk is hun digital-first en cloud-first benadering.

De driepikkel

Maar wat betekent zoiets in de praktijk? De studie citeert onder meer John Merino, chief accounting officer van Fedex: “Voor mij zijn robotic process automation, geavanceerde analytics en machineleren drie poten van dezelfde stoel. De combinatie van deze technologieën en het vermogen om hen snel en flexibel ter beschikking te stellen zonder lange aanlooptijden en zonder complexe interfaces, creëert geweldige opportuniteiten qua efficiëntiewinst in zowat elke staffunctie. De grote winst voor ons zit in het vrijmaken van tijd. Zo schuift finance op in de keten waarlangs waarde wordt gecreëerd voor de organisatie.”

Dat geldt voor de vooroplopende financiële afdelingen en die vormen een minderheid. Vrijwel niemand van de aanwezige financeleiders gaf aan vandaag voorop te lopen op deze domeinen. Maar zij hoefden zich niet meteen schuldig te voelen, want uit de cijfers van de studie die Dee Houchen voorstelde, bleek dat maximaal dertig procent van de bevraagde CFO’s zich al klaar voelt om grote stappen te zetten op het pad naar digitalisering.

Moedig verandering aan in de cultuur

Welke lessen u ook trekt uit dit alles, de studie geeft alvast vijf principes mee die u best voor ogen houdt bij elk initiatief.

• Ga uit de van de klant. Bekijk de verandering holistisch en probeer niet zozeer geïsoleerde processen te verbeteren. Zoek naar processen die van begin tot einde bijdragen tot de ervaring van klant of medewerker. Wordt er waarde gecreëerd voor de klant?

• Focus op platformen, niet op producten. In de economie van vandaag draait het niet langer om producten, maar ervaringen en digitale ecosystemen waar gebruikers en leveranciers elkaar ontmoeten en samen waarde creëren.

• Gebruik data als strategisch wapen. Digitale leiders kennen de economische waarde van data en proberen die niet enkel te beheren, maar ook te vertalen naar een waarde in geld.

• Moedig verandering aan in de cultuur. Ga flexibel om met verandering en ga voor een iteratieve, empirische aanpak, gericht op permanente verbetering. Organisaties die het sterkst gemotiveerd zijn voor verandering en experimenteren, blijken het succesvolst.

• Zorg voor een mandaat van de top. De cultuur radicaal veranderen veronderstelt meer dan louter steun. Je hebt een mandaat nodig om tot een klant-eerst-benadering te komen over de grenzen van alle afdelingen heen.

<Kader>

Vijf tips voor het starten van digitalisering

Op het event van FDmagazine en Oracle kregen de CFO’s de duidelijke boodschap dat organisaties beter niet langs de zijlijn afwachten. Voorlopers grijpen vandaag meteen grote marktaandelen. Volgens McKinsey is een agressieve digitaliseerder als Amazon al goed voor 45 procent van alle onlineretailhandel wereldwijd. Vergelijkbare voorbeelden zijn er in een resem andere sectoren. Wachten is dus geen optie. Ellen Hutsebaut
en Debbie Matthys van Accenture gaven alvast vijf tips voor de CFO die het proces wil starten.

1. Zorg dat de basisdata kloppen: garbage in = garbage out.

2. Automatiseer routinetaken zoveel mogelijk.

3. Ga aan de slag met toepassingen voor artificiële intelligente.

4. Focus meer op vooruitblikken naar activiteiten die waarde toevoegen, in plaats van het verleden te analyseren.

5. Evalueer of je daarvoor de juiste mensen in je team hebt en zorg voor een veranderende instelling.