Het dakfonds Belgian Growth Fund start met 213 miljoen

26 June 2019
Het dakfonds Belgian Growth Fund start met 213 miljoen

Het 'Belgian Growth fund' haalde vlot 213 miljoen op. Dit dakfonds zal fondsen ondersteunen die in beloftevolle Belgische bedrijven investeren. Het is geïnspireerd op een gelijkaardig succesvol model in Denemarken.

Initiatiefnemer de Federale Participatie en investeringsmaatschappij (FPIM) en de partners Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en BNP Paribas Fortis Private Equity laten weten dat 'vlot' 213 miljoen werd opgehaald bij de eerste ‘closing’. Belgian Growth Fund haalde de middelen op bij institutionele investeerders, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, en bij ‘family offices’. Dit bedrag zal bij latere ‘closings’ nog verder aangroeien.

Impact op welvaartscreatie

Door ruimere middelen ter beschikking te stellen, wil het Belgian Growth Fund de financiële slagkracht van Belgische groeibedrijven versterken. Zo kunnen die bedrijven op Belgisch grondgebied kunnen blijven, van hieruit aangestuurd worden en zich internationaal ontwikkelen vanuit België.

De eerste ‘closing’ van Belgian Growth Fund is uitstekend nieuws voor onze economie en de versterking van ons economisch weefsel. Een belangrijk deel van onze toekomstige jobs wordt immers gecreëerd door groeibedrijven. “Het is onze ambitie om meer start-ups te laten doorgroeien tot scale-ups. Op deze manier versterken we de impact van starters en groeiers op onze welvaartsgroei en de creatie van jobs. In scale-ups vindt men vaak een grote verscheidenheid aan jobs terug op verschillende niveaus”, aldus Minister Alexander De Croo.

“In een eerste financieringsronde vinden beloftevolle start-ups de laatste jaren meestal voldoende middelen in ons land. Voor scale-ups daarentegen is het al minder voor de hand liggend om de nodige groeifinanciering te vinden. Bedragen ophalen van 10 miljoen euro en meer wordt vaak problematisch voor Belgische bedrijven, omdat er in ons land weinig risicokapitaalfondsen zijn die dergelijke bedragen op tafel kunnen leggen," zo stelt Michel Casselman, algemeen manager van PMV. Belgische groeibedrijven moeten dan over het algemeen hun toevlucht nemen tot een minder gunstig alternatief. Ze verkopen voortijdig aan internationale bedrijven of er komen buitenlandse investeerders, met het risico dat deze scale–ups zich niet langer kunnen ontwikkelen vanuit België.

Fonds op koers

Een 'dakfonds' investeert niet rechtstreeks in groeibedrijven, maar via fondsen die op hun beurt in groeibedrijven investeren. Op deze manier kan een heel gespreide portefeuille worden opgebouwd die de interesse van een breed gamma investeerders zal opwekken vanuit diversificatieperspectief.

Met een eerste closing van 213 miljoen euro zit het fonds op koers, maar het doel is om een volume van 300 tot 400 miljoen euro te bereiken. De komende maanden zal dit dakfonds nog bijkomende middelen ophalen bij investeerders. De eerste fondsinvesteringen van Belgian Growth Fund zijn eveneens gepland voor de eerstkomende maanden.

BNP Paribas Fortis zal die fondsen mee te selecteren, zo deelt Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis, mee.

Naast financiering van FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis  haalde Belgian Growth Fund institutionele investeringsmiddelen op bij onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, Ethias, KBC Verzekeringen, vdk bank en Crelan.

“De investering in Belgian Growth Fund past perfect in de investeringsstrategie van AG Insurance om meer te beleggen in de reële economie. We hebben van in het begin dit initiatief gesteund, enerzijds vanwege de innovatieve financieringsstructuur, en anderzijds omwille van de kwaliteit en expertise van onze partners FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis Private Equity”, aldus Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance.

Sluitstuk van financieringsketen

Koen Van Loo, afgevaardigd bestuurder van FPIM, wijst erop dat er nu mogelijkheden zijn verzekeraars. Door de strikte investeringsregels waaraan verzekeraars onderworpen zijn, kunnen die niet of nauwelijks in durfkapitaal investeren. "Door ook de overheid te laten participeren in het fonds, en door een concept uit te werken waarbij FPIM deels leent bij zulke investeerders, hebben we hen – naast het diversificatie-argument – kunnen overtuigen om te investeren in deze activaklasse. Belgian Growth Fund is het logische sluitstuk van de Belgische financieringsketen. We kunnen voortaan beloftevolle Belgische bedrijven echt internationaal laten doorgroeien en toch lokaal verankeren.”

Belgian Growth Fund werd juridisch bijgestaan door Baker McKenzie