“Het klikt op het vlak van cultuur en waarden”

2 november 2021
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Koen Fasseur
“Het klikt op het vlak van cultuur en waarden”

Op 1 september is Werner Jacobs aan de slag gegaan als group cfo van de Universiteit Antwerpen. De eerste maand werkte hij nog samen met de vorige group cfo Martin Decancq, die weldra met pensioen gaat.

De universiteitsomgeving trok Werner Jacobs meteen aan. “De universiteit was op zoek naar iemand met mijn profiel, met kennis van zaken uit de bedrijfswereld én de non-profitsector. Mijn ervaringen bij De Lijn, TriFinance, Bpost en Belgacom zullen zeker van pas komen. Daarnaast stel ik van bij het begin vast dat er een goede overeenkomst is op het vlak van cultuur en waarden”, zegt Werner Jacobs.

Kennis valoriseren

De eerste prioriteit van de kersverse financiële beheerder is het opmaken van de begroting voor het komende jaar. “Dat is een erg leerrijk proces dat ik nu voor het eerst meemaak. De grote lijnen liggen vast omdat er ook geen grote veranderingen waren in de inkomstenstromen. De universiteit krijgt geld binnen via de overheid, de studenten en de bedrijven, zowel voor onderzoek als onderwijs. Het is de opdracht voor de komende jaren om die laatste inkomstenbron te vergroten. Dat kan door een intensievere samenwerking op het vlak van onderzoek met verschillende bedrijven. De universiteit heeft al heel wat ervaring met joint ventures en spin-offs. Het zal erop aan komen om dat nog te intensifiëren. Op die manier valoriseren we ook de opgebouwde kennis.”

Grondig rapporteren

Werner Jacobs komt aan het hoofd van een team van ongeveer vijftig personen op de financiële afdeling. Onder hen zijn een aantal specialisten op het vlak van het Europees Stelsel van Rekeningen, dat alle overheidsorganisaties moeten gebruiken in hun rapportering naar de overheid. “Er is ook een nauwgezette projectboekhouding nodig voor de vele onderzoekstrajecten. De verschillende overheden willen precies weten hoe het geld besteed wordt en daarom moeten we de projecten erg volledig rapporteren”, zegt Werner Jacobs.

Daarnaast is er een uitgebreide managementrapportering naar de verschillende faculteiten en de departementen. “Ik heb de indruk dat dit voor de universiteit nóg belangrijker is dan voor andere organisaties. De verschillende faculteiten hebben erg uiteenlopende prioriteiten en nood aan specifieke informatie om de evolutie op te volgen.”

Informatica blijft aandachtspunt

In zijn vorige functies combineerde Werner Jacobs telkens de functie van cfo met die van cio. Dat zal nu niet het geval zijn. “Het blijft wel een groot aandachtspunt voor mij. Ik weet uit ervaring dat de efficiëntie van de financiële afdeling voor een groot deel afhangt van de informaticasystemen die het bedrijf gebruikt. Daarom zal ik er nauwgezet over waken dat dit verder evolueert in de goede richting. Ik stel mijn kennis en ervaring op dit vlak met plezier ter beschikking.”