Hoe 35.000 wagens van de Antwerpse Ring halen?

7 February 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Hoe 35.000 wagens van de Antwerpse Ring halen?

Om de Oosterweelwerken te verteren, moet de capaciteit op de Antwerpse Ring dagelijks met 35.000 wagens dalen. Agidens draagt zijn steentje bij en zet in op alternatieven, zoals een fietsaanbod en een satellietkantoor in Brasschaat.

CFO Steven Peeters van Agidens Group wijst op de gerooide bomen – het begin van de Oosterweelwerken – wanneer hij met de testwagen de parking van Agidens in Zwijndrecht verlaat. Richting Antwerpen is geen optie. Daar staat alles stil. Steven Peeters: “De war on talent en mobiliteit zijn bij Agidens sterk met elkaar verbonden. Uit exitgesprekken en een eigen interne mobiliteitsenquête leren we hoe belangrijk mobiliteit is. Onze medewerkers geraken niet gemakkelijk op ons kantoor in Zwijndrecht. Verwacht wordt dat er per dag 35.000 wagens van de Antwerpse ring moeten worden weggehaald om de Oosterweelwerken te verteren. Daarom zetten we sterk in op alternatieven, zoals een fietsaanbod en een satellietkantoor in Brasschaat. Hier hanteren we het flex desk-principe, wat collega’s verhindert twee keer per dag in de file te staan.”

Steven Peeters opteert zelf heel regelmatig voor de fiets.

Thuiswerk mogelijk maken

Agidens investeerde in infrastructuur om thuiswerken mogelijk te maken en te vergaderen vanop afstand binnen de projectgedreven organisatie. Toch blijft de wagen belangrijk voor de medewerkers. “De ingezette taxshift en cash for cars door de overheid zijn een stap in de goede richting, maar er is significant meer nodig om concurrentieel te blijven. De Belgische loonhandicap ten opzichte van het buitenland blijft met veertien procent zeer aanzienlijk. Mobiliteit gaat samen met duurzaamheid. Daarom kozen we voor een mooi en relatief groen aanbod, waaronder Skoda, Renault en Volvo, al dan niet in hybride of elektrische vorm. Wie in dezelfde kleine vijver aan ingenieursprofielen vist, moet goede voorwaarden aanbieden.”

200.000 euro van het Pendelfonds

Agidens maakte meteen ook werk van de fiets. “Het fietspotentieel om werknemers op de fiets naar het werk te laten komen, geldt voor ieder die op minder dan 15 km van het werk woont in geval van een elektrische fiets en op 7,5 km bij een gewone fiets. Het Pendelfonds kende ons daarvoor 200.000 euro toe. Het betreft een Vlaams initiatief om duurzaam vervoer aantrekkelijk te maken. Op deze manier wil het de modal shift, de verschuiving naar vijftig procent duurzaam transport en vijftig procent verkeer per auto bewerkstelligen.”

Digitalisering

Een ander financieel optimalisatieluik voor Agidens is dat van de digitalisering. “Het begon met het digitaliseren van onze aankoopfacturen dankzij de online-goedkeuringsflow. Door de grote volumes maken we een efficiëntiewinst van twintig procent. Dit jaar volgt de automatisering van kostennota’s via Rydoo. Voor de toekomst kijken we uit naar robotisering of RPA (Robotic Process Automation), een aanpak die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden transacties volgens een vast patroon te behandelen. RPA is enkel toepasbaar voor eenvoudige, gedefinieerde beslissingen en zal vooral betrekking hebben op taksaangiftes en boekhoudkundige transacties met een relatief lage toegevoegde waarde. In een vervolgstadium is er AI, waardoor machines veel ingewikkeldere taken kunnen overnemen waarvoor menselijke intelligentie vereist is. Dit stelt finance in staat om voluit voor een expertrol te gaan.”

Projectcontrole

Steven Peeters wijst op het belang van zijn controllers: “De businesscontroller is er voor de marktintelligentie, de sectoroutlooks en opvolging van performance dashboards. We hebben ook een financieel controller, die zich focust op het statutaire, op consolidatie en pure rapportering. Het is de eerste taak van finance om een fair and true view van de resultaten te verzekeren. Het derde luik voor controlling omhelst de projectopvolging. De projectcontroller volgt naast de projectmanager het project financieel op. Doel is doorheen het uitvoeringstraject de risico’s en het budget te bewaken en aan variantieanalyse te doen. Hij ontzorgt voor een stuk de projectleider en is de verbinding met finance om ontsporingen of opportuniteiten tijdig te signaleren.”

Nog veel diesels

Steven Peeters doet geregeld dertig minuten over de dertien kilometer tussen Edegem, waar hij woont, en Zwijndrecht. Daarom opteert hij regelmatig voor de fiets. Nochtans rijdt de CFO, naar eigen zeggen geen kenner, graag met de wagen. In zijn geval is dat een Volvo XC60: “Ik kies voor milieuvriendelijk en veilig. De wagen past ook bij mijn gezinssituatie.” Over de Alfa Romeo Stelvio is hij aangenaam verrast: “De wagen zit hoger dan mijn Volvo. Hij rijdt heel comfortabel, loopt zacht en stiller dan ik verwacht had.” Agidens heeft nog weinig hybride wagens in het park. “We hebben een projectgedreven organisatie. Door de vele kilometers die we rijden, kiezen we nog vaak voor dieselmotoren. Toch letten we erop dat de uitstoot de 125 gram niet overschrijdt om zo onze voetafdruk maximaal te reduceren en duurzaamheid als een van onze waarden te respecteren.”

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDM 180 PK