Hoe als kredietmanager omgaan met de Brexit?

7 February 2019
Tekst
Tom Vantyghem
Hoe als kredietmanager omgaan met de Brexit?

De laatste tijd is de Brexit niet uit het nieuws weg te denken. Wat meer is, in enkele weken tijd waren er in het netwerk van kredietmanagers een drietal events met uiteenzettingen over de Brexit. Het ging van een stuk voorgeschiedenis en situering, over macro-economische verwachtingen, tot zeer persoonlijke meningen over welk scenario ons te wachten staat. Voor de kredietprofessionals was het zaak de conclusies te distilleren in functie van de eigen verantwoordelijkheden. Hoog tijd dus om hier een column aan te wijden.

Hoewel assessment een belangrijk aspect van onze job is, is het niet eenvoudig om in te schatten waar dit allemaal zal uitmonden, zeker als je het verhaal een beetje volgt. Er is immers nog steeds te veel politieke onzekerheid. Toch is het nuttig om nu reeds de gevaren en gevolgen van de Brexit op het gebied van kredietmanagement in te schatten.

De collega’s die zich bezighouden met verkoop, logistiek en douanetechnische materies hebben verschillende scenario’s klaarliggen en proberen op alles voorbereid te zijn. Er is een zekere mate van kwantificering mogelijk en zo proberen zij het overzicht te houden. Voor kredietprofessionals ligt dat moeilijker. Wat kan het gevolg zijn van lange files aan de grens en verstoorde leveringen? Betekent dit dat de klant de vervaldagen van onze facturen dan ook maar opschuift? Dan krijgen we grotere vertragingen in de betalingen en wellicht nood aan meer communicatie. Veel kan je daar niet aan voorbereiden. Importtaxen beïnvloeden mogelijk de verkoopprijs en verstoren de concurrentie. Dat zal wellicht vooral een impact hebben op de verkoop. Maar hoe zal de kredietprofessional dit voelen?

We moeten het ook in de richting van gestegen risico’s zoeken. De politieke onzekerheid in de UK creëert nu reeds een algemeen gebrek aan vertrouwen in de economie. Het gevolg is een dalende omzet, waarover veel klanten daar getuigen. Er zijn dus macro-economische effecten voelbaar. Klanten zullen daarbovenop soms lagere marges realiseren en krijgen daardoor wellicht problemen met hun rendabiliteit. Te verwachten valt dat ze taxen e.a. moeten voorfinancieren, wat extra belastend kan zijn voor hun werkkapitaal. Voorspellingen tonen een sterke stijging van het aantal faillissementen. Daar kunnen een depreciatie van het Britse pond (GBP) en een stijging van de financieringstarieven bij komen. Tel dat alles samen en je krijgt een idee van de risico’s die ons te wachten staan. De financieel zwakke bedrijven krijgen het lastig en net die moeten we nu al in de gaten houden.

Heb je de voorbije jaren je masterdata aangevuld met een performant risicoklassesysteem of heb je een analytische risicoportfolio uitgebouwd? Dan kan je daar nu de vruchten van plukken en doelgericht werken op de zwakste klanten, eventueel deze met de hoogste kredietposities.

Tegen de datum van de (eventuele) Brexit, eind maart, hebben we slechts de jaarcijfers van eind 2017 om klanten op hun kredietwaardigheid te beoordelen. Ondertussen is het jaar 2018 voorbij en dat heeft zich afgespeeld in een stijgende economische onrust. Wellicht is het in bepaalde gevallen nuttig om daarover reeds contacten te leggen en afspraken te maken, in een poging om meer transparantie te krijgen.

Het is dus mogelijk om nu al de eerste voorbereidingen te treffen. Welk scenario er ook uit de bus komt, een kredietprofessional kan aan de slag. De inspanningen zullen nooit verloren zijn.