“Iedereen heeft er baat bij”

5 March 2019
Tekst
Peter Ooms
“Iedereen heeft er baat bij”

Eerste Vlaamse sociale-impactobligatie

270 kwetsbare jongeren krijgen een opleiding digitale technieken bij BeCode. Als ze op het einde van het traject een duurzame job hebben, is dat mede mogelijk dankzij de eerste Vlaamse sociale-impactobligatie.

De sociale-impactobligatie (social impact bond of SIB) werd in oktober vorig jaar gesloten tussen VDAB, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), Impact Capital en BeCode.

Hoe werkt het?

Een geëngageerde investeerder helpt een sociale organisatie bij het aanpakken van een maatschappelijk probleem en krijgt daarvoor financiële steun van de overheid indien de aanpak succesvol is. Impact Capital, sociaal investeerder, investeert middelen in BeCode, een organisatie die kwetsbare jongeren gratis een opleiding tot webontwikkelaar aanbiedt. Voor elke jongere die een job vindt, betalen VDAB en PIO de kost, met intrest, terug.

Via een SIB kunnen organisaties, die vaak dicht bij de doelgroep staan, innovatieve oplossingen voorstellen voor complexe maatschappelijke problemen. Een investeerder draagt het financiële risico en wordt met rente terugbetaald als het project slaagt.

Eerste in Vlaanderen

VDAB is de eerste die een sociale-impactobligatie afsluit in Vlaanderen. De bemiddelaar wil nagaan of het instrument in de toekomst ruimer inzetbaar is op de arbeidsmarkt en bij andere Vlaamse overheidsinstanties. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk: “Specifieke problemen vragen vaak om innovatieve oplossingen. De VDAB loopt eens te meer voorop in het toepassen van nieuwe manieren om werkzoekenden naar een job te helpen. Een succesvolle SIB is dubbele winst: een daling van de jeugdwerkloosheid én een efficiënte besteding van overheidsmiddelen.”

Jongerenwerkloosheid

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, denkt dat het nodig is om voor een complexe maatschappelijke uitdaging, zoals de hoge jeugdwerkloosheid in Antwerpen, out of the box te denken. "Een SIB brengt partners met een verschillende insteek samen. Iedereen heeft er baat bij: de jongere die een job vindt, de sociale organisatie die de kans krijgt om een project uit te voeren, de investeerder die de kans krijgt om zich te profileren als maatschappelijk geëngageerde partner, maar ook om financiële winst te halen. Als het opzet slaagt, krijgt hij zijn investering terug, mét rendement. Tot slot halen ook wij, als VDAB en als maatschappij, hier voordeel uit: het financiële risico wordt uitbesteed, terwijl bij succes de winst voor de maatschappij de kost overstijgt." BeCode wil de volgende vijf jaar 270 NEET-jongeren (not in education, employment of training) vinden en gedurende zes maanden opleiden, begeleiden en bemiddelen naar werk.

Impact Capital

Impact Capital investeert de middelen hiervoor. Wanneer tien procent meer jongeren werk vindt ten opzichte van een vergelijkbare groep, betaalt VDAB, in partnerschap met PIO, het bedrag met rente terug. Piet Colruyt, bestuurder Impact Capital, is als sociaal investeerder steeds op zoek naar innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. "Sociale-impactobligaties zijn zo'n nieuwe manier om met drie partijen in co-creatie te experimenteren. Ik was als investeerder al betrokken bij de eerste twee Brusselse SIB's en wilde graag de eerste toepassing in Vlaanderen mee mogelijk maken."