“Ik zet de studentikoze kant van onze vereniging in de schijnwerper”

2 november 2021
Tekst
Thomas Laureys
“Ik zet de studentikoze kant van onze vereniging in de schijnwerper”

Absoc (Antwerp Business School Organisation Committee) werd opgericht in 1987, met als doel bruggen te bouwen tussen het bedrijfs- en studentenleven. Vandaag is het dé studentenvereniging van de richting Handelswetenschappen aan de KU Leuven in Antwerpen.

“Absoc was in het begin vooral een organisatie die de link legde tussen studenten en de bedrijfswereld. Van bij de start organiseerden we jobbeurzen en zetten we events op om te netwerken met bedrijven. Absoc is pas recent een studentenvereniging geworden. Daarom organiseren we nu ook meer studentikoze activiteiten, zoals cantussen en feestjes”, zegt kersvers voorzitster Floor Christiaen.

Events en coaching

“Elk jaar organiseren we de Absoc Annual Conference. Dan geven ceo’s en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven presentaties rond een centraal thema. Nadien is er een receptie waar genetwerkt kan worden. Verder is er ook onze hr-afdeling. Met de hulp van partners, zoals Robert Half, organiseren we een cv-screening. We bieden een pitch workshop aan waar studenten zich leren voorstellen aan bedrijven. We organiseren ook workshops over het werkleven in bepaalde sectoren om studenten te laten zien hoe een job in bijvoorbeeld hr of finance er uitziet.”

Aanpassen en behelpen

Ook bij Absoc verstoorde corona de manier van werken. Het was aanpassen en behelpen. “We hebben geprobeerd onlineactiviteiten op te zetten, maar hoe langer corona duurde, hoe meer de studenten dit beu werden. Onze jobbeurs trok bijvoorbeeld maar één vierde van het normale aantal deelnemers. Een onlineactiviteit kan natuurlijk niet hetzelfde teweegbrengen qua sociale contacten en gezelligheid. Door corona hebben we wel de banden met onze zustervereniging Ekonomika Leuven kunnen aanhalen. Aangezien we online werkten, was het makkelijker om samen events te organiseren.”

Toekomstplannen

De kersverse voorzitster heeft ambitieuze plannen. “Allereerst wil ik onze professionele events weer op het oude niveau krijgen. Er was niet alleen een lagere opkomst onder de studenten, maar ook bij de bedrijven. Voor onze kmo-fair konden we minder bedrijven bereiken, zeker de kleinere kwamen minder opdagen. Bij de laatste fysieke editie was de opkomst dan weer te groot voor onze locatie op de campus. Daarom willen we de volgende editie organiseren in de handelsbeurs. We gaan ook voor de eerste keer een stagebeurs organiseren, in samenwerking met Ekonomika en onze campus in Brussel. Tot slot wil ik graag de perceptie over Absoc bijsturen. We worden onder studenten gezien als ‘de professionelen’, maar we organiseren ook heel studentikoze activiteiten. Die kant wil ik graag wat meer in de schijnwerper zetten.”