/In Team/ Bij Galloo staan alle deuren open voor ideeën om processen te verbeteren

4 January 2019
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Ivan Merville
/In Team/ Bij Galloo staan alle deuren open voor ideeën om processen te verbeteren

Q&A met CFO Dries Wyffels

1. Hoe groot is de financiële afdeling bij Galloo?

Galloo is een internationale recyclagegroep met vestigingen in België, Nederland en Frankrijk. Met het financial shared service centre in het hoofdkwartier in Menen verlenen we verschillende financiële diensten aan die vestigingen: boekhouding, cashmanagement, verzekering, interne audit, kredietbeheer en controlling. Daarvoor hebben we vijftien medewerkers: elf Belgen en vier Fransen.

2. Wat zijn jullie prioriteiten?

Ons doel in 2019 is om de afsluiting te versnellen en te verbeteren. Daarom willen we verdergaan met procesaanpassingen, digitalisering en doorgedreven informatisering. Nu al scannen we alle binnenkomende facturen om ze daarna alleen nog elektronisch te verwerken. Parallel hiermee werken we samen met IT en de operationele afdelingen aan nieuwe procedures die ons in staat moeten stellen om onder meer het recyclagerendement sneller te berekenen en te verwerken. Daarnaast wordt Galloo geconfronteerd met steeds strenger wordende milieuregels en oplopende verwerkingskosten. Vooral China is veel restrictiever in zijn invoer van bepaalde fracties secundaire grondstoffen. Dat vraagt bijkomende interne acties, zoals het opdrijven van onderzoek om nog verder te gaan in het recyclageproces. Hieruit volgen zware investeringen, die we als financiële afdeling mee analyseren. We proberen een evenwicht te vinden tussen enerzijds een noodzakelijk meerjarig investeringspakket om de toekomstige uitdagingen en opportuniteiten aan te kunnen, en anderzijds het restrictieve schuldenbeleid van de familiale aandeelhouders.

3. Hoe verloopt de samenwerking met de andere afdelingen?

Er is heel wat overleg met de departementen en met verschillende sites. We gaan vaak ter plaatse om te overleggen over de manier waarop zij omgaan met onze rapporten en hoe we die kunnen verbeteren. Opleiden in cijfermatige data is een van de opdrachten van finance.

4. Hoe verhoog je de teamspirit?

Galloo is een ondernemend familiebedrijf met een speciale sfeer: efficiënt, pragmatisch en hard werken, overgoten met een saus van humor. Alle deuren staan open, zodat medewerkers rechtstreeks bij hun chefs terechtkunnen met bijvoorbeeld ideeën om de processen te verbeteren. Door deze ideeën serieus te onderzoeken en waar mogelijk toe te passen, tonen we dat hun initiatief wordt geapprecieerd. Op de financiële afdeling in het bijzonder organiseren we teammeetings en moedigen we opleidingen aan (bijvoorbeeld de dag van de boekhouder), met natuurlijk de noodzakelijke informele momenten.