“Innovatie en digitalisatie zijn de sleutels tot het financedepartement van morgen”

1 juli 2022
“Innovatie en digitalisatie zijn de sleutels tot het financedepartement van morgen”

Quares, actief in de vastgoedsector, staat voor heel wat uitdagingen door de stijgende bouwkosten, de betaalbaarheid van wonen en de noodzakelijke omslag naar meer duurzaamheid. Een hele boterham voor Siham Rahmuni, die doorgroeide van financieel directeur naar ceo. Met cfo Jens De Roover vormt ze een geoliede tandem. “We hebben maar een half woord nodig als het over financiële zaken gaat.”

Wat zijn de strategische doelstellingen van Quares?
Siham Rahmuni:
We zijn een dienstverlenend bedrijf dat vier verschillende departementen telt. Quares is zowel makelaar van stedelijk residentieel vastgoed als beheerder van commerciële panden. Daarnaast begeleiden we klanten bij asset-, property- en facility management en staan we overheden en vastgoedontwikkelaars bij in subsidiebegeleiding, ruimtelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing. Ten slotte zetten we ook specifieke investeringsfondsen op, recent nog voor nieuwbouwappartementen op de verhuurmarkt. Door onze multidisciplinaire aanpak onderscheiden we ons van onze sectorgenoten. Strategisch zetten wij fors in op de vertaalslag naar duurzaamheid. We hebben een eigen chief innovation officer, toch een uitzondering in de sector.

Wat is de rol van de cfo om die doelstellingen te realiseren?
Jens De Roover:
Achter onze diverse activiteiten zitten verschillende teams. Het is mijn rol om de administratieve samenwerking tussen die teams te professionaliseren en synergie te creëren. We besteden veel aandacht aan de digitalisatie en de automatisatie van repetitieve processen zodat onze medewerkers meer ruimte krijgen om waarde te creëren voor de groep en de verschillende businessunits. Mijn ultieme doelstelling is een geoliede machine. Iedere cfo wil een soort autosnelweg ontwikkelen waarop je gas kunt geven en de procedures en administratieve werking mooi op elkaar kunt afstemmen. Bij Quares werken veel innovatieve medewerkers. Innovatieve ideeën zo goed mogelijk begrijpen en nagaan waarin we onze middelen het best kunnen investeren om zo tot waardecreatie te komen, dat is ook mijn rol als cfo.”

Siham Rahmuni: We willen medewerkers op een slimme manier inzetten in processen waar ze een toegevoegde waarde bieden. Je kunt eindeloos bezig zijn met innovatie, maar het moet iets bijbrengen aan de maatschappij en aan de waarde binnen het bedrijf.”

Siham, u bent doorgegroeid van financieel manager naar cfo en hebt een hr- afdeling opgezet bij Quares. Welke vaardigheden nam u mee naar uw huidige functie als ceo?
Siham Rahmuni
: “Mijn financiële achtergrond en analytische skills ervaar ik als een meerwaarde bij het leiden van een bedrijf. Je bent sneller mee op het vlak van financiële rapportage, los van het vertrouwen dat ik heb in onze cfo. Daarnaast zijn de skills rond people management en interpersoonlijke vaardigheden belangrijk in een hr-functie en zeker als ceo. Je hebt er alle baat bij om eerlijk en authentiek te zijn tegenover je medewerkers en teams. Zowel intern als extern kom ik met mensen in contact. Als je weet hoe je hen moet benaderen, dan raak je ver. Ik ben niet altijd rechtstreeks met iedereen betrokken, maar ben wel beschikbaar. Onze medewerkers kunnen altijd bij mij terecht.”

Jens De Roover: “Voor mij was het een voordeel om te groeien onder de vleugels van Siham. We vormen een prima tandem. Ik weet als cfo goed wat mijn ceo belangrijk vindt.

Siham Rahmuni: “Klopt. Op het vlak van financiële gezondheid hebben wij niet veel woorden nodig.”

Voor welke maatschappelijke uitdagingen staan jullie?
Siham Rahmuni:
“Een van de belangrijkste is de verduurzaming. In Vlaanderen is ons patrimonium sterk verouderd, amper vijf tot tien procent valt onder het energielabel A. Het is een opgave om dat patrimonium up-to-date te krijgen en het energetische niveau te halen. Wij willen daar het voortouw in nemen en met haalbare, duurzame oplossingen komen. Daarom hebben wij een eigen R&D-team.

Ook de betaalbaarheid van wonen is een uitdaging. Het wordt alsmaar moeilijker om een eigen woning te verwerven. Hoe moeten we daar nu maatschappelijk mee omgaan? Daarom lanceerden we recent ons nieuw fonds rond residentieel vastgoed. België is traditioneel een koopmarkt maar onder invloed van demografische trends, gezinsverdunning en betaalbaarheid zetten we steeds meer in op de huurdersmarkt. Voor mij gaat het wel ruimer dan de vastgoedsector. Het is een maatschappelijk debat dat alle actoren moeten voeren.

Wat zien jullie als de grootste bedreigingen?
Siham Rahmuni
: De stijgende bouwkosten hebben een impact op zowel de consument als de ontwikkelaar. We zien dat bepaalde ontwikkelaars op de rem staan om vastgoed te commercialiseren, omdat het te duur is om de vooropgestelde marges te halen. Ook de rentestijging die de ECB aankondigde, is iets wat we in het oog houden. Er wordt actief beleid gevoerd om de inflatie te drukken, dat heeft een directe impact op de aflossingscapaciteit.

Jens De Roover: In onzekere marktomstandigheden is vastgoed altijd een veilige haven. Vastgoed geeft vertrouwen aan de beleggers. Daarentegen creëren de bedreigingen die Siham opsomt tegelijkertijd ook opportuniteiten. We proberen die dan ook zo positief mogelijk te benaderen.

Hoe zien jullie de financiële afdeling van de toekomst evolueren?
Jens De Roover
: “Ik wil de financiële afdeling meer zien evolueren naar een businesspartner en niet louter als administratieve verwerking. Daarom gaan we steeds meer data en analyses gebruiken om de business te sturen en de juiste beslissingen te nemen. Ook willen we proactiever opereren richting onze klanten, zodat we hen kunnen adviseren over het optimale beheer van hun portefeuilles. Door in te zetten op digitalisatie en automatisatie zullen onze medewerkers meer ruimte krijgen voor analysewerk. In een niet zo verre toekomst spreken we dan ook over artificiële intelligentie en machinelearning. Hier staan we zeker voor open, maar uiteraard bekijken we als kmo waarin we het best investeren en wat de return on investment is.”