Privacyverklaring

Is de CFO de Lucky Luke van de besluitvorming?

20 december 2020
Tekst
Peter Ooms

Data is vluchtig en bedrijven moeten sneller actie ondernemen om optimaal in te spelen op ontwikkelingen terwijl ze zich voordoen. De cfo kan de organisatie helpen sneller te handelen dan zijn schaduw.

Terwijl de COVID-19-pandemie momenteel over de wereld raast, zijn talloze wetenschappers op zoek naar een directe bestrijding van het virus. Daarnaast onderzoeken zij ook mogelijke toepassingen die het virus sneller en efficiënter kunnen opsporen. Zo ontwikkelden onderzoekers aan MIT onlangs een AI-model dat asymptomatisch geïnfecteerde personen kan onderscheiden van gezonde individuen. Dat deden ze door verschillen in hun hoest te detecteren. Het model identificeerde namelijk de hoestbuien van positief geteste personen met een accuraatheid van 98,5 procent. Dit vormt uiteraard een nieuw lichtpunt in de zoektocht naar snellere testmethodes.

Data Velocity

Dit onderzoek benadrukt ook het belang van data velocity, of de vluchtigheid van data. Door een simpele hoest in een microfoon kan een asymptomatisch persoon binnen enkele seconden ontdekken of hij/zij besmet is. Daarna kan hij of zij de nodige maatregelen treffen. Aan een snel tempo data analyseren om op basis van de geleverde resultaten doortastend beslissingen te nemen, vormt in het huidige digitale klimaat voor veel ondernemingen en beslissingmakers echter nog steeds een grote uitdaging. Langzamere reacties, verkeerde afstemming van prioriteiten tussen multifunctionele teams, meningsverschillen tussen managers, de administratieve rompslomp... Het heeft besluitvormers al vaak gehinderd om sneller dan hun concurrenten kansen te benutten.

Data velocity wordt vaak geassocieerd met de snelheid waarmee grote hoeveelheden data gegenereerd worden en door organisaties stromen. Het omvat echter veel meer dan enkel de snelle doorstroming van data binnen een bedrijf. De vlotte verwerking en daaropvolgende besluitvorming zijn evenzeer belangrijk, maar worden in de praktijk vaak verwaarloosd. Data verliest snel zijn waarde door de constant veranderende marktomgeving en is als gevolg slechts beperkt houdbaar. High-velocity data gaan in eerste instantie over het verwerken van miljoenen gegevens in een mum van tijd. In een tweede fase worden de resultaten gebruikt om real-time analyses uit te voeren. Ze worden gevisualiseerd via dashboards, waarbij beslissingen kunnen genomen worden terwijl bepaalde gebeurtenissen nog plaatsvinden.

Om op tijd inzichten te verkrijgen, moeten bedrijven snel op gegevens reageren en deze sneller dan ooit tevoren verwerken. De huidige COVID-19-pandemie herinnert ons overigens aan het belang van een snelle analyse en oplevering van resultaten. Naar onze mening wordt dit tweede aspect - met name de vlotte besluitvorming - van data velocity vaak onderschat. Het heeft een veel grotere impact op een bedrijf dan men zou verwachten.

De rol van CFO's bij een vlotte en effectieve besluitvorming

Tegenwoordig leggen bedrijven en leidinggevenden vaak de nadruk op real-time reporting. Deze focus is gerechtvaardigd. Maar ze vergeten vaak dat real-time reporting en real-time data een flexibele uitvoering en besluitvorming vereisen om waarde te creëren. Als een bedrijf bijvoorbeeld een sentimentanalyse wil toepassen om te peilen naar de reactie van klanten op een nieuw product, moeten ze meteen handelen op basis van de verzamelde informatie. De snelle verwerking en analyse van de gegevens moet dan ook resulteren in een snelle beslissing en uitvoering. Hiervoor heb je meer nodig dan alleen het voor de hand liggende technologische aspect. Het vergt een geïntegreerde kijk op de data en besluitvorming alsook een data gedreven bedrijfscultuur. Deze vormen de competitieve troef van elke onderneming en fungeren als hefboom om toegevoegde waarde te extraheren uit de data.

Wij zijn van mening dat de CFO moet optreden als een belangrijke katalysator om organisaties te helpen effectiever en wendbaarder te worden in hun besluitvorming. De functieomschrijving van CFOs is de afgelopen jaren immers drastisch veranderd, met een toenemende nadruk op strategische besluitvorming en uitvoering. Bovendien geeft de positie van de CFO binnen het bedrijf hem/haar toegang tot unieke inzichten in de interne en externe kritieke datastromen, gaande van financiële informatie tot verkoopgegevens, marketing, supply chain en data over algemene bedrijfsprestaties.

Verbinden en op één lijn brengen

Dit maakt van de CFO de geknipte persoon om organisaties te ondersteunen in de transformatie naar een meer flexibele en effectieve besluitvormende entiteit. Uitpluizen hoe de verschillende bestaande datastromen met elkaar te verbinden, hoe de visie van de verschillende belanghebbende partijen op één lijn te brengen en aan leidinggevende teams duidelijk maken hoe zij deze verschillende kansen kunnen benutten, behoort nadrukkelijk tot de verantwoordelijkheden van de CFO. Uiteraard moet de CFO hiervoor alle mogelijke veranderingen in het technologische landschap omarmen - als hulpmiddel bij een slimmere besluitvorming - en de opbouw van een data gedreven, flexibele en veilige besluitvormingscultuur ondersteunen.

Op zijn beurt staat zo'n data gedreven cultuur bedrijven ook toe om sneller te leren. Snel leren bij het maken van beslissingen en investeringen gaat vooral over het creëren van een succesformule op lange termijn: door voortdurend te leren uit de vergaarde kennis bij data-interpretatie en analyse, zullen CFOs organisaties beter kunnen bijstaan in de vlotte aanpassing richting toekomstige keuzes. Digitale CFOs helpen bedrijven dus om de overvloed aan data volledig te benutten en een data gedreven cultuur te creëren die bedrijven aanmoedigt om hun processen te optimaliseren en hen toestaat om sneller te handelen dan hun schaduw. Snelheid als zodanig is niet alleen een maatstaf voor hoe snel de gegevens binnenkomen, het betreft ook de snelheid waarmee gegevens worden verwerkt en leiden tot doeltreffende beslissingen.

De auteurs

Thomas Decorte, Carl-Erik Heyvaert & Kristof Stouthuysen

De auteurs zijn lid van het Center for Financial Leadership & Digital Transformation van de Vlerick Business School. Dit Center voert actiegericht onderzoek naar de financiële functie van de toekomst. Het dient ook als kennisplatform. Financiële leiders die zowel een competitieve als efficiënte financiële afdeling of accounting kantoor willen uitbouwen, de technologische dimensie willen omarmen en op de hoogte willen blijven van de meest recente technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële functie, kunnen genieten van ons unieke kennisplatform en onderzoek.

Foto: wikimedia: Station Janson - Jmh2o