ITAA wil geen bijkomende codes op de belastingaangifte

20 augustus 2019
ITAA wil geen bijkomende codes op de belastingaangifte

ITAA vindt dat alle beleidsniveaus meer aandacht moeten besteden aan de vermindering van de administratieve lasten.

Het Institute for Tax Advisors and Accountants, kortweg ITAA, heeft een eerste analyse gemaakt van de Vlaamse formateursnota. Die dient als basistekst waarmee N-VA de onderhandelingen aangaat met Open VLD en CD&V. Het ITAA is verheugd om vast te stellen dat de complexe wetgeving ook hoog op de agenda van de formateur staat.

Het nieuw opgerichte ITAA is geboren uit de fusie van het BIBF en het IAB. BIBF is het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten. IAB is Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

“De fiscale en financiële wetgeving wordt steeds complexer zowel voor burgers als voor ondernemers. Ook in de Vlaamse formateursnota zijn er ingrijpende veranderingen naar voren gebracht. Zoals: onder andere de afschaffing van de woonbonus, een aanpassing van de verkeersfiscaliteit en de erfbelasting komen expliciet aan bod. Deze voortdurende veranderingen in de fiscale wetgeving zorgen ervoor dat een aangifte voor de gewone burger, de ondernemer en zelfs voor de specialisten een steeds zwaardere administratieve en intellectuele taak wordt. Er dient erover gewaakt te worden dat dit niet gebeurt.”

“Het is belangrijk voor de burgers en de ondernemingen in Vlaanderen dat elke hervorming ook een vereenvoudiging met zich meebrengt en dit zeker in de uiterst complexe woonfiscaliteit.”

Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, vat de mening van de 15000 erkende beroepsbeoefenaars als volgt samen: “vereenvoudiging van de (gewest)fiscaliteit, ja; extra codes en koterijen op de aangiften, neen. ”

De studiedienst van het ITAA haalt ook het verslag van de speciale Kamercommissie Panama Papers aan: deze concludeert dat de complexiteit van de wetgeving en de uitvoering ervan fraude in de hand werkt. “We willen dan ook graag onderlijnen dat de voorgestelde hervorming geen aanleiding mag geven tot bijkomende codes op de aangifte."