KLEINE HELFT WERKGEVERS PRO FLEXIBELE VERLONING

10 juli 2019
KLEINE HELFT WERKGEVERS PRO FLEXIBELE VERLONING

43% van de werkgevers geeft prioriteit aan een cafetariaplan., 70% van de werknemers wacht op de invoering ervan.

Werkgevers onderschatten de hoogdringendheid van flexibele verloning. 43% geeft prioriteit aan een cafetariaplan, terwijl 70% van de werknemers op dat cafetariaplan zit te wachten. Werkgevers laten hier een kans liggen om de loyauteit van hun werknemers te vergroten zonder dat hen dat iets hoeft te kosten. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Hindernissen

De grootste hindernissen (arbeidsorganisatie en wetgeving) om werknemers zelf te laten kiezen hoe ze hun loon met vakantie, opleiding, pensioen en bedrijfsauto invullen, achten werkgevers niet meer onoverkomelijk. Tien procent minder dan voorheen geeft aan dat dit voor hen een rem betekent.

Appreciatie cafetariaplan

Toch onderschatten werkgevers het belang dat werknemers hechten aan een cafetariaplan. 70% van de werknemers vindt het belangrijk om zelf hun verloning te mogen invullen. Dat is een groot verschil met hoe werkgevers het belang van een cafetariaplan inschatten. Het werkgeversonderzoek van Acerta komt tot de vaststelling dat 43% van de werkgevers keuzes over het loonpakket belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Annelies Baelus, directeur Open Opleidingen en Legal & Reward: “Dat is een verschil van appreciatie van 25%.”

Winkelmandje

Volgens Annelies Baelus vragen werknemers om een winkel (loonopties) en een mandje (loonpakket) en willen ze dat graag zelf invullen. Dat is het principe van het cafetariaplan: “Werkgevers kunnen een win-winsituatie bekomen, maar ze zien dit niet altijd. Dat cafetariaplan geeft hen nochtans een instrument om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van hun werknemers, zonder dat het hen een cent extra hoeft te kosten. Het loonpakket legt immers vast wat de kosten mogen zijn. Hoe de werknemer het dan invult, maakt voor de loonkosten geen verschil.”

Componenten

Pensioen, vakantie en een firmawagen zijn de belangrijkste elementen bij een cafetariaplan. Vakantie weegt wat de werknemer betreft het zwaarste door, terwijl de werkgever vooral denkt met het materiële te kunnen scoren (auto, smartphone, tablet).

Werkgevers zien meer heil in opleiding als mogelijke cafetariacomponent dan werknemers. In 2018 vond slechts 7% van de werknemers die component een interessante optie terwijl slechts 16% van de werkgevers denkt dat hun werknemers deze optie willen terugvinden in een globaal pakket met slechts drie benefits. 19% zou overwegen om dit als één van drie keuzemogelijkheden aan hun werknemers aan te bieden