Kostenbesparingen bij 97 procent van de cfo’s

1 december 2022
Tekst
Peter Ooms
Kostenbesparingen bij 97 procent van de cfo’s

91 procent van de cfo's denkt dat er een recessie op komst is en 97 procent bezuinigt met meer dan 10 procent per jaar, uit vrees voor de huidige economische situatie. Van de Fortune 500 ceo's is 74 procent van plan minder kantoorruimte te gebruiken.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van cfo's kostenbesparingen doorvoert tegen de achtergrond van stijgende inflatie en recessiezorgen. Senior financial executives verwachten dat de economie de komende twaalf maanden in een recessie terechtkomt. Die bereiden ze voor met kostenbesparingen. Dat zegt IWG, een grote aanbieder van flexibele werkplekken.

Crisis is onvermijdelijk

Volgens 91 procent van de 250 bevraagde cfo’s is een economische crisis onvermijdelijk. Meer dan een derde (36 procent) verwacht dit jaar nog een recessie. Als gevolg daarvan zijn bijna alle cfo's (97 procent) begonnen met het nemen van kostenbesparende maatregelen of ze zijn van plan om dergelijke maatregelen op korte termijn te nemen. Twee derde (65 procent) van de cfo's streeft ernaar om de facilitaire uitgaven te verminderen met meer dan 10 procent per jaar.

Hybride werken bespaart kosten

Hybride werken is een manier om de besparingsdoelstellingen te halen. Voor 82 procent van de cfo’s is dat een betaalbaarder bedrijfsmodel, aangezien de vraag naar kantoorruimte hoog blijft. Uit een recent Amerikaans onderzoek van Robin, leverancier van kantoorsoftware, blijkt dat 83 procent van de executives verwacht dat hybride werken kosten zal besparen, terwijl 60 procent zegt van plan te zijn de kantoorruimte met 50 procent of meer in te krimpen.

Bedrijven maken al lange tijd inefficiënt gebruik van kantoorruimte, maar de toename van hybride en remote werken heeft hen ertoe aangezet deze uitgaven opnieuw te evalueren. Van de Fortune 500 ceo's geeft 74 procent aan kantoorruimte te willen verminderen.