“Kredietbewaking is onze hoofdprioriteit”

1 april 2021
Tekst
Melanie De Vrieze
“Kredietbewaking is onze hoofdprioriteit”
  1. Hoeveel medewerkers telt de financiële afdeling?

Eni Belgian Branch is een verkoopsorganisatie voor de Beneluxmarkt. Onze belangrijkste activiteit is gasverkoop aan grote en middelgrote industriële klanten. Daarnaast verlenen we gespecialiseerde diensten aan andere gasbedrijven van Eni. Mijn team bestaat uit zes medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor algemene boekhouding, leveranciers- en klantenboekhouding, taxatie, debiteurenbeheer en kredietbewaking. Voor de fiscale zaken beheert een senior manager de verschillende taksen voor de Benelux, mijn werkdomein. Hij is ook verantwoordelijk voor fiscale domeinen in andere Europese landen. Onze thesauriemanager is verantwoordelijk voor enerzijds cashflow- en debiteurenmanagement, anderzijds voor de preventieve kredietevaluatie van onze prospecten evenals de continue kredietbewaking van onze klantenportefeuille. Eni, genoteerd op de NYSE, moet Sox-compliant zijn. Als financieel directeur heeft deze verplichting voordelen omdat het kwaliteitsgaranties geeft op je rapportering.

  1. Wat zijn de prioriteiten op dit ogenblik?

Een van de recurrente prioriteiten is een correcte en uitgebreide financiële rapportering.

Onze jaarafsluiting is nu aan de gang. We publiceren onze rekeningen niet in België, maar wel een extract hiervan, evenals de rekeningen van de hoofdzetel, bij de Nationale Bank van België. Onze hoofdprioriteit is kredietbewaking: de actieve opvolging van het belangrijkste financiële risico dat een verkoopsbranche draagt. Worden de vorderingen die op onze balans staan op tijd geconverteerd in cash? Dat is een zeer belangrijke activiteit, zowel preventief als tijdens het uitvoeren van het contract. Dat geldt nog meer in de context van de coronapandemie: het economisch weefsel wordt fragieler, zeker nu de overheden hun steunmaatregelen stilaan afbouwen.

  1. Hoe houden jullie de medewerkers betrokken in coronatijden?

Ik organiseer elke week een digitaal teammoment. Iedereen krijgt de kans om aandachtspunten in onze teamwerking te brengen. Voor covid-19 gebeurde dit niet noodzakelijk wekelijks, nu sta ik erop. Ook al duren die vergaderingen maar een kwartier, iedereen kan informatie uitwisselen. Ik geef telkens een stand van zaken over Eni, feedback vanuit de verkoopsorganisaties en lopende projecten. Ik moedig mijn medewerkers aan om via Teams met elkaar in contact te blijven, aan smalltalk te doen en de professionele thema’s te bespreken. Ik verkies zelf ook videocontact, wat veel meer nabijheid geeft.

  1. En dat lukt goed?

Zeker. Sommige medewerkers zijn ‘blij’ met deze situatie. Ze ondervinden geen stress meer om naar het werk te pendelen en gebruiken de vrijgekomen tijd nuttig. Dat geeft een zeker comfort. Vroeger kende Eni Belgian Branch een systeem van een dag telewerk per week. Door de covidperiode evolueren we waarschijnlijk naar iets meer thuiswerk. Gelukkig werken onze medewerkers relatief autonoom, zijn ze goed gekwalificeerd en polyvalent. Als je met een klein team werkt, wordt flexibiliteit verwacht. De resultaten zijn navenant. We zien bijvoorbeeld dat jaar na jaar onze DSO-objectieven worden gehaald, zelfs overschreden.