Kredietverlening met voorraad als onderpand

26 juni 2020
Kredietverlening met voorraad als onderpand

Kredietverlening met voorraad als onderpand kan bedrijven helpen om hun financiële positie te versterken in de huidige crisis. Daarvoor is het vaak nodig veel meer operationele data met de banken te delen.

Finventory treedt nu nog in de eerste plaats op als een dienstverlener voor banken die bedrijven krediet willen verlenen op basis van een onderpand op de voorraad. Daarvoor moeten die bedrijven dagelijkse informatie doorgeven over alle voorraadbewegingen. Zo kan de bank de waarde van die goederen kan opvolgen. Finventory werkt nu voor twee grootbanken in de Benelux.

Het breidde zijn dienstverlening recent uit naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. “We volgen onze klanten. De dienstverlening blijft dezelfde, alleen wordt het internationaler. Ik zie ons in de toekomst echter meer evolueren tot een informatieplatform over voorraden tussen een hele reeks van bedrijven in dezelfde supply chain. Op die manier kunnen niet alleen de cijfers over de voorraad, maar ook de vorderingen voor verkochte goederen, de bestelde producten, enzovoort dienen als bron van informatie voor de kredietbeoordeling. Zo kan ook de onderlinge kredietverlening tussen ondernemingen aan belang winnen. Tegelijk ga ik er wel van uit dat de banken betrokken blijven met specifieke dienstverlening. Daarbij zal alles wel veel sneller kunnen gaan,” zegt Frank Husken, managing director van Finventory.

Interface met ERP

De gegevensuitwisseling verloopt via een gemeenschappelijk platform. De bedrijven zorgen voor een interface van hun ERP-systeem om zo hun voorraadgegevens dagelijks te kunnen opladen. Daarop gebeurt eerst een classificatie zodat de bank een goed zicht krijgt op de waarde van die voorraad. Dat kan aan de hand van parameters zoals de ouderdom, seizoensgebondenheid, bederfelijkheid, enzovoort. In de tool zitten nog bijkomende analyse-instrumenten. “In die analyses willen we ook transparantie bieden naar de beide partijen. Als de bank bijvoorbeeld in de eerste plaats wil weten of de waarde van de voorraad niet te veel door de seizoenen wordt bepaald, dan weet het bedrijf dat ook,” zegt Frank Husken.

Bedrijven die nu met het platform werken zijn vooral groeibedrijven die veel financiering nodig hebben, maar ook voedingsbedrijven en ondernemingen met producten die onderhevig zijn aan die seizoenswissels. “Aanvankelijk kijken ze raar op dat ze zo veel informatie delen met de banken, maar al snel vinden ze het heel gewoon. Ze begrijpen waarom de bank die data nodig heeft,” zegt Frank Husken.