Kredietverzekeraar Credendo viert 100ste verjaardag

11 februari 2021
Kredietverzekeraar Credendo viert 100ste verjaardag

Kredietverzekeraar Credendo werd in 1921 opgericht door de overheid om de Belgische internationale handel te ondersteunen met borgstellingen en verzekeringen. Intussen is het uitgegroeid tot een internationale groep met vestigingen in 15 Europese landen.

CEO Dirk Terweduwe: “Onze hoofdopdracht blijft de Belgische export te faciliteren, zowel voor grote als kleine bedrijven. We zijn hier sterk verankerd en zien de toekomst positief, want er is nog groei mogelijk. We mikken specifiek op het financieren en verzekeren van exportdossiers voor kmo’s.”

In 1921 besliste de Belgische overheid om een agentschap op te richten om exporterende bedrijven te ondersteunen met verzekeringen en borgstellingen. In 1939 werd die Nationale Delcrederedienst (ONDD) een zelfstandige financiële instelling van openbaar nut. Naast zijn publieke taak, met verzekeringen onder staatsgarantie, ontwikkelt het bedrijf sinds 2004 ook commerciële private verzekeringsactiviteiten. Dat vormde de start van een internationale uitbouw met vestigingen in 15 landen. Sinds 2017 gaat de groep onder de naam Credendo door het leven. De Belgische overheid is nog steeds de enige aandeelhouder.

Publieke opdracht: Credendo – Export Credit Agency

Bij het exporteren, zeker naar verre bestemmingen buiten Europa, is er een risico van niet-betaling of van contractverbreking. CEO Dirk Terweduwe: “Onze eerste opdracht, als openbaar agentschap, is dan ook om die risico’s af te dekken met verzekeringsproducten. Dat biedt exporterende bedrijven het nodige vertrouwen en de mogelijkheden om nieuwe internationale markten aan te boren. We treden daar zowel alleen op, als in consortia met banken en andere financiële en verzekeringspartners.”

De publieke opdracht ter ondersteuning van de Belgische economie omvat vier activiteiten:

  • Kredietverzekeringen voor exporterende bedrijven
  • Financiële garanties voor banken die exporteurs financieren
  • Financiering van exporttransacties tot 8 miljoen euro, over een maximale termijn van 5 jaar
  • Verzekeringen van buitenlandse investeringen

Commerciële verzekeringen: Credendo Group

Sinds 2004 heeft Credendo Group een pakket commerciële verzekeringsoplossingen in de markt gezet. Met vestigingen in 15 landen is ze intussen uitgegroeid tot het nummer 4 op de Europese markt voor kredietverzekeringen. Dirk Terweduwe: “Die Europese dimensie is noodzakelijk om onze activiteiten rendabel te kunnen uitvoeren. We hebben een ruime expertise opgebouwd in verre markten en zijn een gewaardeerde partner voor ondernemingen, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen wereldwijd.”

De commerciële verzekeringen omvatten:

  • globale verzekeringspolissen voor kortlopende handelskredieten die bedrijven aan elkaar verstrekken voor een duur van 30, 90 of zelfs 180 dagen;
  • borgstellingen die bedrijven moeten verstrekken in het kader van aanbestedingen of contracten en wettelijke borgstellingen;
  • specifieke verzekeringen zoals de excess-of-loss-verzekering (indekking tegen catastrofale schade) of top-up-dekking (extra capaciteit voor globale polissen);
  • herverzekering in het kader van grotere projecten of van exportportefeuilles van andere verzekeraars.