Leasingsector wil circulaire economie ondersteunen

9 mei 2019
Leasingsector wil circulaire economie ondersteunen

Febelfin vraagt de overheid wel om een aantal hinderpalen weg te werken die leasing in de circulaire economie in de weg staan.

De circulaire economie wint aan belang. Ze heeft alles in zich om de klimaatdoelstellingen te helpen halen. De financiële sector wil een actieve rol spelen in deze economische transformatie en dan vooral via leasing.

Leasing is een vorm van financiering waarbij gebruik centraler staat dan eigendom. De leasingklanten worden geen eigenaar van het product, maar focussen zich op het gebruik. Net dat is één van de meest cruciale aspecten van de circulaire economie én van klimaatvriendelijke economische evoluties. Om die redenen is de leasingsector ervan overtuigd een belangrijke partner te kunnen zijn in de verdere ontwikkeling van de circulaire economie.

De sector tekent momenteel de krijtlijnen uit van dit engagement. Hij rekent ook op de overheid om enkele hinderpalen weg te werken. Daarbij denkt Febelfin vooral aan:

  • het ontwikkelen van goede garantieregelingen,
  • het invoeren van een onderhands opstalrecht dat tegenstelbaar is aan derden,
  • het uitbreiden van investeringsondersteuning naar gedeelde of verhuurde producten en tweedehandsmateriaal.

Febelfin geeft een voorbeeld waarbij dit wenselijk is:

In geval van product as a service, bv. bij verlichting worden de goederen (dus de verlichtingsarmaturen) onroerend door bestemming. Om het eigendomsrecht van de leasingmaatschappij te vrijwaren, zou een onderhands opstalrecht moeten mogelijk zijn dat tegenstelbaar is aan derden. Die tegenstelbaarheid zou kunnen worden gerealiseerd door het onderhands opstalrecht te laten opnemen in een online register.