Minder finance personeel door automatisering

1 juli 2019
Minder finance personeel door automatisering

Financiële managers verwachten dat de trend naar automatisering in hun afdeling wel degelijk zal leiden tot een vermindering van het personeel.

Twee derden van de deelnemende financiële en inkoopmanagers zeggen klaar te zijn voor de evolutie rond automatisering, digitalisering en de globale handelsrelaties. Dat blijkt uit een rapport van The Economist met medewerking van Basware.

De belangrijkste conclusies in het rapport What’s now and next for finance and procurement? zijn:

  • Automatisering heeft de grootste impact op de interne processen, nog meer dan de toepassing van kunstmatige intelligentie bij het nemen van beslissingen.
  • Daardoor daalt de tewerkstelling. 36% van deelnemers is ervan overtuigd dat de automatisering zal leiden tot een vermindering van het aantal personeelsleden. Zij zullen wel taken uitvoeren die een hogere graad van expertise vereisen.
  • De investeringen in technologie en digitale initiatieven zullen deels de vermindering van de personeelskosten tenietdoen.
  • Digitalisering zal de algemene kosten doen dalen, maar wel de strijd om het juiste talent aanwakkeren.