Nederland: grootste bbp-daling sinds WOII

18 februari 2021
Nederland: grootste bbp-daling sinds WOII

Het Nederlandse bbp daalt met -3,8% in 2020. Vorig jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar met de grootste daling na de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel bijna alle belangrijke bestedingscategorieën dit jaar daalden, viel de consumptie door de huishoudens op als de slechtste prestatie (-6,6%). Dit is grotendeels een verhaal van afnemende diensten. Dat is ook zichtbaar is in de daling van de dienstenexport (-10,6%) en dienstenimport (-11,6%). De export van goederen (-1,9%) en de investeringen (-3,2%) daalden ook in vergelijking met 2019. De overheidsuitgaven (overheidsconsumptie + 0,2%, cijfers overheidsinvesteringen nog niet beschikbaar) daalden niet.

Officiële cijfers suggereren dat de regering in 2020 niet minder dan 34 miljard euro (4,2% bbp) aan steun heeft uitgegeven. Tegelijk heeft ze ook belastinguitstel en garanties verstrekt en haar automatische stabilisatoren vrij heeft laten werken.

Het bbp zou hoogstwaarschijnlijk met veel meer zijn gedaald als de ongekende overheidsuitgaven voor ondersteunende maatregelen er niet waren geweest.

2021 start slecht

Het aantal nieuwe Covid-19-gevallen piekte rond Kerstmis, maar daalt sindsdien geleidelijk. Met meer dan drieduizend gevallen per dag vanaf half februari 2021 is het virus echter verre van onder controle. De lockdown gaat door tot 2 maart, wat betekent dat het bbp in het eerste kwartaal waarschijnlijk slechter zal zijn dan het 4Q-cijfer.

ING handhaaft zijn basisscenario dat het herstel uit deze crisis aanzienlijk sneller zal zijn dan de wereldwijde financiële crisis. Het is nuttig dat voor 2021 een overheidssteunpakket met verwachte netto-uitgaven van 28 miljard euro (3,4% bbp) is aangekondigd.

Bron: ING

Foto: Shutterstock