Nieuw als cfo? Uw eerste 100 dagen

3 september 2019
Nieuw als cfo? Uw eerste 100 dagen

Niet meer dan één op tien bedrijven voorzien een inlooptraject voor cfo die nieuw is in die rol. Daardoor hebben nieuwe cfo's het vooral moeilijk om snel te partneren met het topteam en met de operationele afdelingen.

Een en ander blijkt uit een rapport van Gartner. Slecht 9 procent van de bedrijven maken expliciet werk van een onboarding of inlooptraject voor hun nieuwe cfo. Dat geeft nogal wat nadelen.

Het probleem dat cfo's die nieuw zijn in de rol het meest noemen, is goede werkrelaties uitbouwen met het topteam.

De tweede meeste geciteerde problemen zijn ingewerkt geraken met de operationele afdelingen (1), en communiceren met externe stakeholders (2).

Minder geciteerd zijn het beheer van de financiële functie en moeilijke financiële of beheerskwesties onder de knie krijgen.

Bron: Gartner

Gartner adviseert een stappenplan met prioriteiten.

Zorg dat je grip krijgt op de rol en maak werk van contacten met belangrijke sleutelfiguren - binnen de eerste 30 dagen

Leer de operationele afdelingen goed kennen, zodat je de waardeketen begrijpt, het businessmodel en de interne machtsstructuren. Knoop relaties aan met topmanagers en ontmoet belangrijke aandeelhouders. Bespreek met hen strategische en langetermijngroeiperspectieven.

Focus op kritische kerntaken - binnen de eerste 60 dagen

  • Beslis waar je tijdsprioriteiten liggen en focus op de kerntaken. Dat zijn de taken waar je het meeste waarde kunt toevoegen.
  • Evalueer je tijdsgebruik in al de rollen die je moet vervullen.
  • Delegeer zeer beslist alle taken waar je weinig waarde toevoegt.

Vorm een visie op de functie - binnen de eerste 15 dagen

  • Bekijk best practices voor alle aspecten van de functie en bepaal waar veranderingen moeten gebeuren in de manier waarop die aangepakt worden.
  • Bepaal de competenties die de financiële afdeling in huis heeft.
  • Definieer een kritisch mission statement voor de functie.

Breng de competenties van je team in kaart - binnen de eerste 30 dagen

  • Analyseer de competenties en de hiaten.
  • Bespreek de verwachtingen van je nauwste teamleden.
  • Bekijk in hoeverre je teamleden klaar zijn voor aanpassingen.

Gartner 'Succeeding as a new CFO. Keys to the first 100 days'.