Nieuwe autofiscaliteit verhoogt werklast boekhouders met 50%

13 februari 2020
Nieuwe autofiscaliteit verhoogt werklast boekhouders met 50%

Aftrekpercentages kunnen door de nieuwe regels verschillen van wagen tot wagen. Dat bemoeilijkt het werk van boekhouders die hun klanten willen bijstaan op het vlak van autofiscaliteit.

“Door de nieuwe regels kan je in een wagenpark van 100 wagens 100 verschillende aftrekpercentages moeten toepassen.”

Dat zegt Geert Dilles, tax advisor bij AccountingTeam. “Die complexiteit zal wat de autofiscaliteit betreft de werklast gevoelig verhogen. Het maakt vooral de keuze naar de juiste wagen vanuit de totale kostprijs ervan voor een onderneming moeilijk.”

Om boekhouders en hun klanten sneller naar de juiste keuze te leiden lanceert Wolters Kluwer een vergelijkingstool. Die maakt meteen de fiscale effecten van een autokeuze op de bedrijfsfinanciën en de persoonlijke financiën duidelijk .

Oorzaak is de recent gewijzigde autofiscaliteit en de onduidelijkheid over wat de toekomstige federale regering met de fossiele brandstoffen van plan is. Het bezorgt de accountants dagelijks heel wat vragen van bedrijven en zelfstandigen om uit te zoeken welke motorisatie nu en in de toekomst fiscaal voor hen het beste is.

Benzine of diesel, dat waren lange tijd de enige twee opties in heel wat bedrijfswagenparken. Met de invoering van de nieuwe autofiscaliteit op 1 januari 2020, het verdwijnen van bepaalde fiscale voordelen, de opkomst en de verbetering qua rijbereik van plug-in hybrides en elektrische wagens verandert het landschap compleet. “De keuzestress wordt groter en groter”, erkent Geert Dilles, tax advisor bij het Kontichse AccountingTeam. “We krijgen dagelijks verschillende aanvragen van klanten. We moeten hen fiscaal wegwijs maken. Ze willend ondersteuning in hun keuze in een wereld met NEDC 2.0, WLTP-normen en de valse en echte plug-in hybrides.”

NEDC 2.0 en 2020

Maar welke spelregels op het vlak van autofiscaliteit gelden nu voor wie en vanaf wanneer? “Tot 31 december 2020 zal de fiscale aftrek voor nieuw aangekochte wagens berekend worden met de CO2-waarde gemeten volgens NEDC 2.0. Dat is eigenlijk een omrekening van de nieuwe WLTP-test naar de oude testmanier NEDC”, zegt Koen Janssens, fiscaal expert van Wolters Kluwer. “Voor de berekening moet men vanaf 1 januari 2020 een formule gebruiken waarbij men de CO2-waarde van diesels, benzine, LPG en CNG met een vaste coëfficiënt vermenigvuldigt. Namelijk: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km red.). Zo bekom je het uiteindelijke aftrekpercentage . Voor diesel is de coëfficiënt vastgelegd op 1. Voor benzine, LPG- en CNG-voertuigen op 0,95. Maar wel met een uitzondering voor de CNG-wagens die minder dan 12 fiscale pk hebben, want zij krijgen de meer gunstige coëfficiënt van 0,9.”

‘Valse’ en echte plug-inhybrides

Maar wat met plug-inhybrides en elektrische voertuigen? “Elektrische voertuigen zijn niet langer 120, maar voortaan 100 procent aftrekbaar”, zegt Janssens. “Plug-inhybrides worden afhankelijk van hun tweede aandrijving die benzine of diesel is, belast volgens dezelfde formule die op 1 januari 2020 is ingevoerd. Ze moeten dan wel aan twee voorwaarden voldoen.

  • een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 en
  • een batterijcapaciteit van minstens 0,5 kW per 100 kilogram,

"Concreet betekent dit dat deze plug-inhybrides vaak ook voor 95, 96 tot zelfs 100 procent aftrekbaar zijn.”

Hybrides die niet aan beide voorwaarden voldoen en aangekocht of geleaset zijn na 31 december 2017, kunnen voortaan op twee manieren belast worden. “Enerzijds gaat men voor deze ‘valse plug-inhybrides’ de CO2-uitstoot van het dichtstbijgelegen model met een fossiele aandrijving gebruiken. Maar als dat niet bestaat moet je de CO2-waarde van het voertuig vermenigvuldigen met 2,5.”

De tweetrapsraket met WLTP en 2021

Begin volgend jaar wordt het landschap van de autofiscaliteit opnieuw door elkaar geschud. “Noem het gerust een tweetrapsraket. De invoering van toepassing van de nieuwe berekeningsformule valt niet samen met de invoering van het gebruik van de recentste CO2-waarden, zijnde WLTP”, vertelt Koen Janssens. Tot 31/12/2020 geldt fiscaal de CO2-waarde volgens de actuele NEDC 2.0-waarde. Maar vanaf 1 januari 2021 zullen alle wagens die volgens de WLTP-norm gehomologeerd zijn in de fiscale berekeningsformule de reële - vaak hogere - WLTP-waarde voor de CO2-uitstoot moeten hanteren. Dat brengt een belastingstijging met zich mee. “Het is dan mogelijk dat een bepaald type plug-inhybride die in 2020 ingeschreven wordt voor dat ene jaar 98 procent aftrekbaar is, terwijl dezelfde wagen vanaf 2021 een (veel) lagere aftrekbaarheid heeft”, zegt Janssens. “Hetzelfde geldt voor nieuwe diesels en benzines die in 2021 door de WLTP-normen fiscaal nog minder aantrekkelijk zullen zijn.”

Belasting na aankoop

Bovendien geldt het fiscale aftrekpercentage op het ogenblik van de inschrijving voortaan ook voor alle voertuigkosten gedurende het gebruik. “Denk aan brandstofkosten, elektriciteitskosten, maar ook het onderhoud en de parkeerbonnetjes. Die zullen dus bijvoorbeeld bij een nieuwe dieselwagen die 110 gram CO2 uitstoot ook maar aan 65 procent aftrekbaar zijn”, zegt Janssens. “Terwijl dat voor brandstof vroeger forfaitair op 75 procent lag. Concreet betekent het dat zelfs een kleine aanpassing een impact heeft op de totale fiscaliteit van een bedrijfswagen. Dat kan als iemand een grotere velg kiest waardoor de CO2-uitstoot stijgt. Een collega kan zo quasi dezelfde wagen hebben terwijl de aftrekpercentages toch totaal anders zijn.”

Tax advisor Geert Dilles bevestigt de analyse. “In een wagenpark met 100 auto’s kan je door de nieuwe wetgeving 100 verschillende tarieven moeten toepassen”, klinkt het. “Het zal de workload voor de boekhouder - zowel intern als extern - naar schatting met zo’n 50 procent doen toenemen. We hopen dat de toekomstige regering inziet hoe verwarrend en tijdrovend de complexiteit van de huidige regelgeving is. Dat is zeker het geval voor de fiscaliteit na de inschrijving .

Om boekhouders te ondersteunen in hun adviezen aan zelfstandigen en bedrijven heeft Wolters Kluwer een tool ontwikkeld. Die kan verschillende types wagens met elkaar vergelijken en meteen ook de effecten van een bepaalde autokeuze en motorisatie berekenen op de bedrijfsfinanciën. En de tool geeft ook inzicht in de persoonlijke financiën via het Voordeel Alle Aard.