“Nog korter op de bal spelen”

1 juli 2022
“Nog korter op de bal spelen”

Q&A met Laurent Marcelis, cfo Unifiedpost Group

1. Hoeveel medewerkers telt de financiële afdeling? Wat doen zij precies?
Onze financiële afdeling telt 60 medewerkers voor 1.400 medewerkers in 32 landen. Binnen finance onderscheiden we drie grote functies. Een eerste is accounting, Alles van de boekhouding, zowel de lokale GAAP als IFRS, gebeurt zo kort mogelijk bij de business, omwille van de lokale wetgeving, regels en taal. De twee andere teams zitten op groepsniveau. Consolidatie en rapportering telt vier medewerkers, terwijl het derde team, business en financial control, uit vijf medewerkers bestaat. Zij brengen de risico's en controles in kaart en zijn de brugfunctie tussen de financiële afdeling en de business. Daarnaast hebben we enkele functies die op zichzelf staan: de taxmanager, de projectmedewerker die zich bezighoudt met integratie- en veranderingsprojecten in heel de groep en één persoon die legal finance doet. Mijn rol als cfo is sterk veranderd sinds we beursgenoteerd zijn, omdat ik me nu voor een groot deel bezighoud met de investor relations.

2. Wat zijn de prioriteiten van de financiële afdeling?
Anderhalf jaar geleden zijn we naar de beurs gegaan om geld op te halen voor de versnelling van onze Europese groei. Dat had als gevolg dat we vorig jaar zes acquisities gedaan hebben. Er zijn verschillende nieuwe landen bijgekomen die op het vlak van finance andere systemen en een andere manier van werken hadden. Dat zijn we nu allemaal aan het aligneren. Dat proces is al goed opgeschoten, maar het blijft zeker voor 2022 nog een prioriteit.”

3. Hoe verloopt de samenwerking met de andere afdelingen van het bedrijf?
Toen ik in 2005 bij Unifiedpost startte, was het een klein bedrijf met vijftien medewerkers. De cash die op het einde van de maand op de rekening stond, volstond om te weten hoe het met het bedrijf liep. Veel andere financiële rapportering was niet nodig. Vandaag is dat als beursgenoteerd bedrijf anders. Finance heeft een belangrijke rol naast de business in het bedrijf. We hebben daarom de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het team. Business control als brugfunctie is belangrijk. Zij zitten sterk bovenop de cijfers en maken altijd met de business de budgetten. Cost management is een permanente opdracht.

4. Hoe zorgt u ervoor dat de betrokkenheid in het team hoog blijft?
Er is geen strikte hiërarchie bij ons. Op groepsniveau proberen we niet te veel het warme water uit te vinden of alles te sturen. We geven veel vrijheid en verantwoordelijkheid aan de medewerkers. Transparante communicatie is hierbij cruciaal. Als onze medewerkers niet of slecht ingelicht zijn over de strategie of de doelstellingen, dan creëert die vrijheid chaos. Ik zet als manager de stip op de horizon waar we naartoe moeten. Iedereen kan vanuit zijn rol nadenken over hoe hij kan bijdragen. Wanneer je onduidelijk bent over die stip, dan gaat de ene naar links en de andere naar rechts en raak je niet vooruit.

5. Hoe ziet u de financiële afdeling in de toekomst evolueren?
Naarmate een bedrijf groeit, wordt de rol van finance belangrijker. Als je als klein bedrijf vijf procent naast het budget zit, dan is het absolute bedrag daarvan te overzien. Vandaag hebben we een omzet van 170 miljoen euro. Wanneer we nu vijf procent fout zitten in de begroting, dan heeft dat een grote impact. Dat kan niet zomaar eventjes opgelost worden. Vandaag rapporteren wij nog niet snel genoeg. Dat moet sneller kunnen. Vanuit de financefunctie wordt de lat altijd hoger gelegd. We willen nog korter op de bal spelen.