Noord-Amerikaanse bedrijven betalen facturen steeds later

28 June 2019
Noord-Amerikaanse bedrijven betalen facturen steeds later

Ook Belgische exporteurs dreigen dupe te worden van vertraging in betalingen.

Een toenemend aantal Noord-Amerikaanse bedrijven verwacht dat hun aantal openstaande facturen de komende maanden zal toenemen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld verwacht maar liefst één op de drie (33%) leveranciers in een B2B-context dat het aandeel van hun klanten dat betalingen met meer dan 90 dagen uitstelt, zal toenemen. Dit blijkt uit een analyse van kredietverzekeraar Atradius. Die laattijdige betalingen dreigen ook een impact te hebben op Belgische exporteurs naar de Verenigde Staten.

“Na tien jaar van dalende insolventiecijfers verwachten we de komende maanden een toename van betalingsachterstanden in de Verenigde Staten: een trendbreuk”, zegt Christophe Cherry, Country Director BeLux bij Atradius. “De omslag is vooral te wijten aan regelmatige koerswijzigingen in het handelsbeleid van overheden en een vertraging van de globale economie.”