Oeso: 130 landen sluiten zich aan bij internationale belastinghervorming

2 juli 2021
Oeso: 130 landen sluiten zich aan bij internationale belastinghervorming

130 landen hebben zich aangesloten bij een nieuw tweepijlerplan van de Oeso om de internationale belastingregels te hervormen. Ze willen ervoor te zorgen dat multinationale ondernemingen een eerlijk deel van de belasting betalen.

Dat is het resultaat van tien jaar onderhandelen op het niveau van de Oeso. 130 landen en jurisdicties, die meer dan 90% van het mondiale bbp vertegenwoordigen, sloten zich aan bij de verklaring. Die bevat een nieuw kader voor internationale belastinghervorming . Een kleine groep van de 139 leden van het Inclusief Kader heeft zich nu nog niet aangesloten bij de Verklaring. De overige onderdelen van het raamwerk, inclusief het implementatieplan, staan klaar voor afronding in oktober.

Het raamwerk actualiseert belangrijke elementen van het eeuwenoude internationale belastingstelsel. Dat was niet langer geschikt voor het beoogde doel in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde economie van de 21e eeuw.

Het uit twee pijlers bestaande pakket heeft tot doel ervoor te zorgen dat grote multinationale ondernemingen (MNO's) belasting betalen waar ze actief zijn en winst maken. Tegelijk moet het akkoord de broodnodige zekerheid en stabiliteit bieden aan het internationaal belastingstelsel.

Bron: Oeso