Ondernemers vragen en krijgen meer krediet

20 december 2018
Ondernemers vragen en krijgen meer krediet

De Belgische banken blijven in het derde trimester van dit jaar aan recordhoogte kredieten verlenen aan ondernemingen. Ook de ondernemingen zelf vroegen veel krediet aan: het voorbije trimester bijna 12% meer dan het jaar ervoor.

In het derde trimester van 2018 vroegen ondernemers 11,7% meer kredieten aan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is het op één na hoogste stijgingspercentage sinds de start van de metingen in 2009.
Kijken we naar het bedrag aan gevraagde kredieten, dan zien we een stijging van 4,2%.
De banken beantwoorden de toenemende vraag naar krediet van ondernemingen.
Het aantal verstrekte kredieten steeg in het derde trimester van 2018 met 8,6% tegenover hetzelfde trimester vorig jaar. Dit is het sterkste stijgingspercentage sinds de start van de metingen in 2009. Het hieraan gekoppeld bedrag steeg met 3,2%.


Een onderbouwd kredietdossier vergroot kans op krediet

In vergelijking met alle derde trimesters van eerdere jaren ligt de weigeringsgraad in het derde trimester van 2018 op zijn laagste niveau. Nooit eerder werden minder kredietaanvragen geweigerd. Hoe komt dit?
Ondernemers onderbouwen hun kredietdossiers goed. Zo vergroten zij zelf hun kansen om hun onderneming te kunnen opstarten of te laten groeien. Door het strikter regime voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting hebben ondernemers waarschijnlijk meer krediet aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren. De banken keuren die kredieten bijna altijd goed.
Volgens de Nationale Bank van België (NBB) hebben ondernemingen ook zelf het gevoel dat er relatief weinig kredietbelemmeringen zijn. Ze ervaren de opgelegde kredietvoorwaarden als gunstig. Slechts 5,5% van de ondernemers ervaart het anders.

Bron: Febelfin