Onze adviserende rol wordt steeds belangrijker

3 januari 2022
Onze adviserende rol wordt steeds belangrijker

De adviserende rol van accountants wordt steeds belangrijker. Dat zei Bart Van Coile, voorzitter van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), naar aanleiding van de Internationale Dag van de Accountant op 10 november.

Op die dag maakte het ITAA de resultaten van de jaarlijkse Accountancy-barometer bekend. 81 procent van de ITAA-leden gelooft dat digitalisering ervoor zal zorgen dat de accountant/belastingadviseur in de toekomst een grotere adviserende rol zal spelen. Nieuwe beschikbare technieken, in combinatie met de coronacrisis, hebben het digitaliseringsproces alleen maar versneld waardoor de bestaande taken sneller kunnen worden afgehandeld en er meer tijd vrijkomt voor deze adviserende rol.

Nieuwe tools

Vandaag zijn tal van nieuwe tools voorhanden om data te analyseren, onder meer met artificiële intelligentie. “De interpretatie van de cijfers kun je met artificiële intelligentie ook een stapje verrijken”, zegt Bart Van Coile. “Zo kunnen we nog sneller en accurater advies geven. We zullen ondernemers nu heel frequent informeren en zo ervoor zorgen dat ze meer winst maken. Of sneller uit het dal geraken. Corona heeft het gebruik van die tools versneld, realtime boekhouding wordt de norm. We kunnen zo beter advies geven over de cashpositie van de onderneming en we spelen dichter op de bal om de ondernemer bij te staan in zijn strategie. De boekhouding is een verhaal van nu: waar sta ik nu voor? Welke klanten zouden dubieus kunnen worden? Het gaat veel verder dan alleen adviesverlening aan ondernemers. We zien dat de compliance wordt gedigitaliseerd.”

Controlespoor

ITAA pleit ervoor om de factuur zo veel mogelijk digitaal in UBL te versturen. UBL (Universal Business Language) is het standaardformaat voor elektronisch factureren. “Slechts tien procent van de markt factureert op deze manier”, zegt Van Coile. “Het probleem situeert zich vooral op niveau van de ondernemingen die niet meegaan in de digitalisering. Bij de accountants detecteren we wel een grote bereidheid.”

Een digitale factuur heeft veel voordelen. “Die kan gekoppeld worden met een controlespoor vertrekkend van de bestelbon over de leveringsnota tot de factuur”, aldus Van Coile. “Alles kan van A tot Z gevolgd worden. Per uur en per moment kun je een volledige track record zien vanaf de opmaak tot de verwerking van de factuur. Zo kan de fiscus de verbondenheid tussen de facturen zien, de ontvangst alsook de verwerking ervan.”