Bijna vijf miljard euro aan krediet dankzij waarborg van PMV

12 april 2021
Bijna vijf miljard euro aan krediet dankzij waarborg van PMV

Eind maart werd de kaap van 3 miljard euro aan toegekende waarborgen overschreden bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

De automatische waarborgregeling maakte sinds 2005 al bijna 5 miljard euro aan kredieten mogelijk in Vlaanderen. PMV realiseert dat via zijn submerk PMV/z dat gestandaardiseerde financieringsinstrumenten in de markt zet. Het maakt zo meer dan 7 miljard aan investeringen mogelijk.

Steeds meer

PMV/z beheert de waarborgen in naam en voor rekening van het Vlaams gewest. De voorbije jaren werden telkens meer waarborgen verstrekt. PMV/z verwacht dat die evolutie aanhoudt, al bereidt het zich voor op een grotere verliesfinanciering in de loop van dit jaar wegens de coronacrisis.

De waarborgregeling van de Vlaamse overheid maakt het voor ondernemers makkelijker om krediet te verkrijgen bij de financiële instellingen. Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de PMV/z-waarborgregeling tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door het Vlaams gewest, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt het Vlaams gewest een deel van het risico over van de bank (of van een andere financiële instelling). Dat leidt tot een hogere bancaire kredietverstrekking aan ondernemers.

Hefboom

Vorige maand overschreed het totale toegekende waarborgbedrag de kaap van 3 miljard euro. Sinds de start van de waarborgregeling in 2005 kenden de financiële instellingen bijna 4,9 miljard euro aan kredieten toe. Daarbij hoort een tussenkomst van de waarborgregeling ten belope van bijna 3 miljard euro. Dat komt neer op een gemiddelde dekkingsgraad van 61%. Tegenover de toegekende kredieten en waarborgen staan voor meer dan 7 miljard euro aan investeringen. Zo zijn de waarborgen goed voor een hefboom van 2,39.

Recordproductie

“Sinds 2014 zien we een duidelijke stijging: we verstrekken sindsdien meer waarborgen voor relatief grotere kredieten, resulterend in steeds grotere investeringsbedragen. Zo registreerden we vorig jaar opnieuw meer waarborgen dan in 2019, toen ook al een recordjaar. Hoewel het aantal waarborgverbintenissen licht daalde (van 1935 in 2019 naar 1913 vorig jaar), steeg het waarborgbedrag van 295 miljoen euro in 2019 naar 299 miljoen euro in 2020. Dat is het hoogste bedrag ooit sinds de start van de waarborgregeling”, vertelt Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV.

Als de steun stopt

Hij verwacht dat die groei zich in de komende jaren zal bestendigen: “Op basis van de stijgende productie in de afgelopen jaren en de vraag naar waarborgen die we vandaag zien, verwachten we dit jaar een waarborgbedrag boven 300 miljoen euro te halen.” Ondanks de coronacrisis merkt hij tot dusver slechts beperkte waarborgafroepen. Dat gebeurt wanneer de openstaande waarborg moet worden uitbetaald als een bedrijf het bankkrediet (met onderliggende waarborg) niet kan terugbetalen: “Dankzij de diverse steunmaatregelen bleef de vraag naar uitbetaling relatief beperkt, maar een stopzetting ervan zou vanaf het tweede semester van 2021 die situatie kunnen veranderen. Met dat scenario houden wij alvast rekening.”