PSD2 in België, voorlopig geen big bang

12 september 2019
PSD2 in België, voorlopig geen big bang

Financiële experts beschouwen open banking (PSD2) als gamechanger voor de sector. Vlerick Business School verwacht echter geen grote veranderingen op de korte termijn.

De Europese regelgeving rond open banking (PSD2) die op 14 september definitief in werking treedt, zal geen big bang veroorzaken op de Belgische financiële markt. Klanten moeten zich eerst nog bewust worden van de vele voordelen die open banking hen biedt. Bovendien blijft de wet beperkt tot zichtrekeningen en betalingen. Wat wel zeker is, is dat open banking het landschap van de financiële sector drastisch kan hertekenen. Er zijn nu reeds indicaties dat de tot nu toe vrij gesloten banken met een dominante positie op de markt zich beginnen te transformeren. Ze evolueren naar ecosysteemspelers die digitale innovatie omarmen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerick Business School bij diverse experten uit de Belgische financiële sector en daarbuiten. Het gaat om de banken, verzekeraars, big tech, fintech, consultants en de regelgever. Op basis van de bevraging ontwikkelden professoren Steve Muylle en Bjorn Cumps samen met postdoctoraal onderzoeker Willem Standaert een raamwerk dat de strategische dimensies van open banking in kaart brengt en dat de spelers op de markt kan helpen om een strategische koers te bepalen. De bevindingen werden gebundeld in het witboek ‘Open Banking: Opening the Gates’.

Regulering, markt en technologie zijn drijvende krachten

14 september is D-Day voor de banken om zich in regel te stellen met de technische specificaties die spelers uit bigtech of fintech en ook andere sectoren moet toelaten om op een veilige manier financiële gegevens uit te wisselen of elektronische betalingen uit te voeren. Het is namelijk het sluitstuk van de Payment Service Directive 2 (PSD2) die bepaalt dat banken zich moeten open stellen voor derde partijen die bankgegevens nodig hebben om hun diensten aan te bieden aan de consument. Met deze wetgeving wil de Europese Commissie de concurrentie stimuleren door ook niet-banken toe te laten op de financiële dienstenmarkt.

Niet alleen de wetgeving zorgt ervoor dat open banking in een stroomversnelling komt. Ook de markt is veranderd. Willem Standaert: “De experten zien in eerste instantie vooral voordelen voor de corporate klanten. Ze hebben vaak rekeningen bij verschillende banken en kunnen via open banking ook voordeel halen uit een efficiënte integratie met andere applicaties. Bij retailklanten moet de bewustwording nog groeien.”

Wat aanbieders betreft beschouwen de experten big tech als de grootste bedreiging voor de banken. “Hoewel fintechstart-ups een sneller beslissingsproces kennen en meer ruimte hebben om te experimenteren met technologie dan de banken, beschikken big tech bedrijven over veel technologische bagage en ze hebben een grote gebruikersbasis.”

Ten slotte speelt ook technologie een sleutelrol. Er zijn steeds meer digitale technologieën beschikbaar die in combinatie met elkaar tot digitale innovatie leiden. Bjorn Cumps: “Het zijn vooral spelers uit big tech of fin tech die de motor zijn voor digitale innovatie. De belangrijkste technologie om open banking mogelijk te maken is Application Programming Interface (API). Een API bepaalt de communicatiestromen en data-uitwisseling tussen twee programma’s. Op die manier kunnen derde partijen toegang krijgen tot rekeninginfo of betalingen uitvoeren in naam van hun klanten.”