Recordaantal faillissementen op komst in België

6 november 2020
Recordaantal faillissementen op komst in België

De wereldeconomie vertoont in 2020 een negatieve groei van het wereldwijde bbp van naar verwachting 4,7 procent. Vooral de Verenigde Staten (-5,3 procent in 2020) en de eurozone (-7,9 procent) worden hard getroffen. Dat blijkt uit de laatste prognoses van kredietverzekeraar Euler Hermes (Allianz).

Wat de economen van Euler Hermes voorspellen voor België:

  • Een negatieve bbp-groei van - 7,8 procent in 2020
  • Een toenemend aantal faillissementen in het laatste kwartaal van 2020 en de eerste helft van 2021. In totaal zal de golf van faillissementen in België tegen eind 2021 meer dan 23.000 bedrijven treffen, een stijging van + 10 procent ten opzichte van de situatie voor de coronapandemie in 2019.
  • 76.000 jobs die verloren gaan. Het werkloosheidscijfer zal in 2021 naar verwachting stijgen tot 8,5 procent.

Liquiditeitscrisis

Ed Goos, ceo van Euler Hermes BeLux: “Voor bedrijven begint de covid-19-crisis om te slaan in een liquiditeitscrisis, erger dan wat we meegemaakt hebben tijdens de financiële crisis van 2008. Als gevolg hiervan zullen afnemers nog meer als vroeger een beroep doen op hun leveranciers om betaaltermijnen op te rekken. De risico’s voor leveranciers nemen toe tot niveaus die zij lang niet altijd kunnen dragen. Wij gaan er daarom van uit dat het aantal faillissementen in België fors zal toenemen, met tien procent tegen 2021.”