Slowbalisering: groei van wereldeconomie vertraagt in 2020

11 februari 2020
Slowbalisering: groei van wereldeconomie vertraagt in 2020

De wereldeconomie komt in het tijdperk van de ‘slowbalisering’. De internationale handels- en financiële stromen zullen ook in 2020 verder toenemen, maar aan een aanzienlijk trager tempo dan voorheen. Dat verwacht Pwc.

Axel Smits, CEO van PWC Belgium over het Global Economy Watch-rapport “Sinds de jaren zeventig was globalisering, de integratie van de wereldeconomie via vrijhandel, het ordewoord in de wereldeconomie. 2020 lijkt echter het jaar te worden van de ‘slowbalisering’. De internationale handels- en financiële stromen zullen ook in 2020 verder toenemen, maar aan een aanzienlijk trager tempo dan voorheen. Voor open economieën die gevoelig zijn aan vrijhandelsstromen, zoals de Belgische, wordt binnenlandse consumptie daarom belangrijker als bron van groei, in plaats van export en buitenlandse investeringen. Belgische bedrijven met een internationale voetafdruk doen er dan weer goed aan zich op alle scenario’s voor te bereiden, ook op een terugval van de internationale handel”.

Hoofdpunten uit het rapport

  • PWC verwacht een economische groei van ongeveer 1% voor de Eurozone, ongeveer de helft van de verwachte groei in de VS.
  • PWC verwacht dat de wereldeconomie zal groeien aan 3,2% in termen van koopkrachtpariteit, wat lager is dan het langjarige gemiddelde van 3,8% per jaar. Deze groeivertraging komt er vooral door de voortdurende handelsspanningen op de wereldwijde goederenmarkt.
  • De dienstensector blijft dan weer een lichtpunt in de wereldhandel. PWC verwacht dat de totale mondiale waarde van de handel in diensten een record van 6,3 biljoen EUR zal bereiken (7 biljoen USD) in 2020. De VS en het VK blijven de belangrijkste exporteurs van diensten, terwijl China naar verwachting de vierde plaats zal overnemen van Frankrijk in de loop van het jaar.
  • PWC verwacht verder dat de wereldbevolking in 2020 zal aangroeien tot 7,7 miljard, een toename van ongeveer 10% ten opzichte van tien jaar geleden. China, India en Sub-Sahara Afrika zullen naar verwachting ongeveer de helft van deze bevolkingstoename in 2020 voor hun rekening nemen.
  • Op het vlak van overheidsfinanciën zal het begrotingstekort in de VS naar verwachting 1,2 biljoen USD bedragen. Het begrotingstekort in de gehele eurozone, die nochtans ongeveer even groot is als de Amerikaanse economie, zal naar verwachting tien keer kleiner zijn. PWC verwacht dat bijna de helft van de lidstaten van de eurozone in 2020 een overschot op de begroting zal hebben.