Snelle verhoging verzekeringspremies in 2019

4 september 2019
Snelle verhoging verzekeringspremies in 2019

Marsh meldt de hoogste stijging van de commerciële verzekeringspremies sinds 2012. In dat jaar verscheen de eerste rapportering van Global Insurance Market Index.

Vooral de premies voor brandverzekeringen en voor bestuurdersaansprakelijkheid droegen bij tot de verhoging. Uit het Marsh onderzoek blijkt dat wereldwijd de verzekeringspremies – op jaarlijkse basis bekeken - verhogen met 6%. Het is het zevende kwartaal op rij dat een prijsstijging wordt opgetekend. Het betekent tevens een verdubbeling van de stijging die in het eerste kwartaal reeds werd vastgesteld.

Vooral in de VS (5%) en het VK (6%) zijn die stijgingen significant. Absolute topper is de Stille Oceaan regio met 18 % terwijl in Europa de gemiddelde stijging beperkt blijft tot 2%.

c Marsh

Andere verzekeringspremies niet zo duur

  • De talrijke natuurrampen liggen mede aan de grondslag van de gemiddelde stijging met 8% van de verzekeringspremies voor onroerend goed (Brandverzekering).
  • De premies voor de D&O-verzekering (Bestuurdersaansprakelijkheid) stegen met bijna 10%.
  • De premies voor Ongevallen- en Aansprakelijkheidsverzekeringen stegen wereldwijd slechts met gemiddeld 1%.
  • Vooral grotere klanten blijken gevoeliger te zijn voor prijsstijgingen. Dat heeft vooral te maken met de omvang van de te verzekeren risico’s.

Ondanks de aanhoudende stijgingen die nu al 2 jaar aanhouden, besluit het rapport dat de marktcapaciteit stabiel blijft in de meeste producten en regio’s.

Europa

Gemiddeld stegen de verzekeringspremies in Europa - op jaarlijkse basis - in het 2°kwartaal 2019 met 2%. Brandverzekeringen werden 4,2% duurder. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal dat een stijging waar te nemen valt en tevens de langste trend van prijsverhogingen over de afgelopen vijf jaar. Deze premiestijging geldt zowel voor de verzekering van onroerend goed dat gevoelig is aan natuurrampen als voor de verzekering van onroerend goed waar er weinig of geen risico is voor natuurrampen. Deze stijging wordt enerzijds toegeschreven aan het herverzekeringsbeleid van bepaalde verzekeraars die hun risico’s wensten te beperken en anderzijds aan een vermindering van beschikbare verzekeringscapaciteit.

Premies voor Ongevallen- en Aansprakelijkheidsverzekeringen in Europa daalden met 0,4%. Deze daling is al in 22 van de 24 afgelopen kwartalen aan de gang. De enige verzekering in dit domein die een consistente doch lichte stijging kende was de verzekering voor Auto- en Motoraansprakelijkheid.

De prijzen voor de verzekering Uitbatings- en Productenaansprakelijkheid waren over het algemeen stabiel of vertoonden lichte dalingen in de belangrijkste markten zoals België, Frankrijk, Italië en Spanje.