Steeds meer werk voor de CFO

27 June 2019
Steeds meer werk voor de CFO

CFO's krijgen steeds sneller meer verantwoordelijkheden die toegevoegd worden aan hun traditionele takenpakket. Die functies vereisen steeds meer samenwerking met de andere afdelingen. Dat blijkt uit een studie van McKinsey.

De belangrijkste vaststelling in dit tweejaarlijks onderzoek is dat de veranderingen voor de CFO alleen maar versnellen. Vorige keer had de gemiddelde CFO’s slechts vier aparte rollen die aan hem rapporteerden, vandaag zijn er dat zes. Deze rollen variëren tussen aankoop en invester relations.

De tweede belangrijkste vaststelling is het crossfunctionele karakter van de job van CFO. Steeds meer moet de CFO de transformaties en het changemanagement in het bedrijf voor zijn rekening nemen. Daarbij wordt de zachte kant van de CFO alleen maar belangrijker. Op die manier krijgt de CFO steeds meer de kenmerken van een generalistische topmanager. Dat hoort ook zo te zijn. De meeste CFO’s zijn dat ook, maar nu is het heel duidelijk uit de enquête dat de organisatie dat ook van hen verwacht.

Bron: McKinsey & Co