TRADE RISK ACADEMY: betaalonderzoek bij Chinese bedrijven

3 juni 2021
Tekst
Partner Content
TRADE RISK ACADEMY: betaalonderzoek bij Chinese bedrijven

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 in zorgde voor toenemende onzekerheid in de vooruitzichten voor de bedrijfswereld. Chinese ondernemingen gingen meer tools voor kredietbeheer hanteren in een poging hun cashflow positie te verbeteren en in een lastige economische context te overleven.

Uit een betaalonderzoek bij Chinese bedrijven 2021 blijkt dat de betaaltermijnen in 2020 gemiddeld met 11 dagen werden ingekort tot 75 dagen, terwijl de spreiding van krediettermijnen eerder naar een inkorting dan naar een verlenging neigde.
Het aandeel respondenten dat een gemiddelde krediettermijn tussen 31 en 60 dagen toekende, steeg in 2020 van 20% naar 30%.

Ondanks de moeilijke context, maakten bedrijven in 11 van de 13 sectoren melding van een daling in betaalachterstand. In de kleinhandel zagen we geen verandering, terwijl de bouwsector net met méér achterstallige betalingen werd geconfronteerd.

Qua gemiddelde betaalachterstand lagen bouw en energie ver boven het gemiddelde in 2020. Zorgwekkender was de aanzienlijke toename in het aantal firma’s in die twee sectoren die bevestigden dat ultralange betaalachterstanden meer dan 10 % van de jaaromzet uitmaakten.

Dat doet immers ernstige cashflow risico’s vermoeden. Uit recente gegevens blijkt trouwens dat er sprake zou zijn van meer wanbetalingen bij Chinese bedrijven.

Nu het economisch herstel zich in de eerste maanden van 2021 lijkt door te zetten, tonen bedrijven zich optimistischer over de prognoses voor verkoop en cashflow in het lopende jaar. De basis voor het herstel is echter niet breed genoeg en blijft onevenwichtig over de verschillende sectoren gespreid. Ondernemingen konden vorig jaar bovendien terugvallen op verregaande fiscale en financiële steunmaatregelen, die wellicht in de loop van het jaar zullen worden afgebouwd. Coface verwacht in 2021 meer wanbetalingen en meer faillissementen, vooral in sectoren waar de cashflow risico’s in 2020 opliepen onder invloed van de vertragende kredietgroei.

Bekijk de volledige onderzoeksresultaten en kom meer te weten over risicobeoordeling in uw bedrijfssector.