Trade Risk Academy | Februari focus: bekijk de kredietwaardigheid van uw klanten in de juiste context

1 februari 2021
Tekst
Partner Content
Trade Risk Academy | Februari focus: bekijk de kredietwaardigheid van uw klanten in de juiste context

Cijfers zijn cijfers, maar toch is het vaak nuttig om er ook de context bij te kennen. Dat geldt op veel vlakken. Op het domein van credit management is dat niet anders.

Wie goederen of diensten verkoopt, ontvangt daar op de afgesproken dag graag het overeengekomen bedrag voor. Het geven van betalingsuitstel verandert daaraan niets.

Het credit management in een bedrijf is dan ook een belangrijke functie. Betalen (potentiële) klanten tijdig? Of hebben ze een kwalijke reputatie op dat vlak en nemen ze doorgaans ruim de tijd op hun leveranciers te betalen, waarbij ze zelfs over de afgesproken limietdatum gaan?

Het is niet alleen handig deze analyse te maken vooraleer u een contract sluit met een nieuwe klant, maar het is beter ze al te hebben bij het benaderen van prospecten. Het zorgt ervoor dat u geen energie stopt in afnemers die uw vertrouwen niet waard zijn.

Hetzelfde geldt voor een partner waarmee u in zee wil gaan. Is hij solvabel genoeg? Of loopt u het risico dat een gemeenschappelijk project voortijdig strandt?

Via een individueel kredietrapport kunt u al een behoorlijke inschatting maken van de solvabiliteit van uw klant of partner en zijn betalingsgewoontes. U kunt dat doen op basis van algemeen beschikbare gegevens, maar u kunt ook een beroep doen op een gespecialiseerde kredietverzekeraar. Die kan u bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 10 aanduiden hoe groot hij de kans acht dat het betrokken bedrijf waarmee u in zee wil gaan, zijn verplichtingen niet kan nakomen. Hij baseert zich daarvoor op de financiële sterkte van de onderneming, de winstgevendheid ervan, de omgevingsfactoren en de kwaliteit van het management.

Toch kan het interessant zijn om ook het grotere plaatje te kennen, waardoor u niet alleen zicht hebt op de betrokken onderneming, maar ook op de evoluties in de sector en het land waarin die opereert. Dat heeft als voordeel dat u een breder inzicht krijgt, sneller nieuwe trends detecteert en risico-clusters identificeert.

Vooruitzichten

De kredietverzekeraars zijn goed geplaatst om u hierin bij te staan. Ze hebben niet alleen zicht op de frequentie van de wanbetalingen en insolventies die door hun verzekerden over alle sectoren en locaties heen worden gedaan, ze vullen die nog aan met de risico-inschattingen die hun analisten maandelijks over duizenden ondernemingen maken.

De gebruiker heeft daarbij steeds de keuze tussen een ‘Snapshot’, waarbij hij op een bepaald moment een analyse laat maken van zijn portfolio (bijvoorbeeld in het kader van een doorlichting) of ervoor kan kiezen om de evolutie van het kredietrisico met periodieke tussenperioden (bijvoorbeeld maandelijks of op kwartaalbasis) op te volgen.

De informatie kan ook worden gevisualiseerd in grafieken. Dat is niet alleen handig om snel een overzicht van de financiële situatie van uw handelspartner te hebben, u kunt ze ook snel opnemen in allerlei rapporten.

En u ?

Meer informatie over de diverse mogelijkheden om de kredietwaardigheid van uw (handels)partners in hun context op te volgen, kunt u onder meer krijgen via info.belgium@coface.com.