TRADE RISK ACADEMY | Maart focus: een ongelijk herstel

4 maart 2021
Tekst
Partner Content
TRADE RISK ACADEMY | Maart focus: een ongelijk herstel

Hoewel de gezondheidssituatie op mondiaal niveau nog steeds kritiek is, hebben de regeringen van de meeste landen van de eurozone herstelplannen opgesteld die twee keer zo groot zijn als die van de vorige crisis. Voorlopig worden de gegarandeerde leningen in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje tot eind juni gehandhaafd. Deze plannen moeten daarna worden voortgezet.

Globaal gezien bedragen deze maatregelen ongeveer 11,7 biljoen USD (12% van het mondiale BBP).

De vooruitzichten voor onze markt

Het jaar 2021 zal voor België de terugkeer naar groei inluiden, nadat het in 2020 één van de landen was die het zwaarst door de pandemie werden getroffen, zowel op het gebied van gezondheid (hoger aantal sterfgevallen per inwoner eind 2020) als op het gebied van economie. Het voorspelde BBP zou 3,7% bedragen. De geleidelijke verbetering van de gezondheidssituatie zou moeten leiden tot een toename van de binnenlandse vraag: veel huishoudens zullen een deel van hun voorziene spaargeld (18% van het bruto beschikbare inkomen tegen medio 2020) dat zij tijdens de crisis hebben opgebouwd, opmaken. Ook de ondernemingen zouden hun investeringen moeten verhogen, nadat zij grotendeels door de overheid zijn gesteund (door de staat gegarandeerde leningen, uitstel van sociale en fiscale betalingen).

Het overheidstekort zal in 2021 zeer groot blijven, nadat het in het voorgaande jaar sterk was verslechterd. Enerzijds door de uitgaven die zijn gedaan om de economische en gezondheidsgevolgen van de epidemie te beperken (totale kosten geraamd op 3,9 procent van het bbp in 2020), en anderzijds door de daling van de activiteit gerelateerde ontvangsten.

De onzekerheden zijn dus zowel groot als talrijk

Ondanks de uitvoering van grootscheepse plannen om de bedrijvigheid te ondersteunen hebben sommige sectoren zoals toerisme, horeca en handel hieronder te lijden en dat zullen zij blijven doen. Anderzijds heeft de farmaceutische industrie, de agrovoedingssector en de IT-sector de crisis goed doorstaan.

Hoewel het toegenomen beroep op schulden het mogelijk heeft gemaakt veel wanbetalingen te voorkomen, doet deze toename van de schuldenlast van ondernemingen in een context van lage rentevoeten en halfslachtige economische activiteit vrezen voor een toename van het aantal "zombie"-ondernemingen, d.w.z. ondernemingen die nog wel in leven zijn maar te veel schulden hebben om te kunnen investeren en groeien.

De maatregelen inzake arbeidstijdverkorting die zijn ingevoerd en verlengd, zouden moeten aflopen wanneer de activiteit weer aantrekt. De stopzetting van deze maatregelen zal zeer zeker leiden tot een toename van het aantal faillissementen in 2021.

Tools om de risico's voor uw bedrijf op te sporen, te beoordelen en te bewaken

Om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen en het risico van wanbetaling tot een minimum te beperken, is het van essentieel belang op de hoogte te zijn van de belangrijkste tendensen in de wereldeconomie. Er bestaat een gratis gids met risicoanalyses en prognoses voor 162 landen en 13 sectoren.

De sectorfiches geven het risico van de bedrijven in de sector aan, met een analyse van de structurele sterke en zwakke punten, alsook de vooruitzichten inzake vraag en aanbod voor 2021.

U kan ook 162 landenfiches raadplegen, met een beoordeling van het gemiddelde kredietrisico van bedrijven in elk land op basis van macro-economische, financiële en politieke gegevens. De originaliteit ervan is dat ook rekening wordt gehouden met de betalingservaring van plaatselijke bedrijven en hun inzicht in het ondernemingsklimaat van het land. U kan het hier gratis downloaden.