Van de cantus naar de jobbeurs

6 March 2019
Tekst
Peter Ooms
Van de cantus naar de jobbeurs

Wikings-NSK

De Antwerpse studentenvereniging Wikings-NSK rekent voor zijn ledenwerving niet op de traditionele doop, maar op intensieve dienstverlening. Doel? Studenten in contact brengen met het bedrijfsleven.

“We organiseren twee Careerdays waarop we bedrijven in contact brengen met studenten die interesse tonen. Daar komen telkens zo’n 250 masterstudenten op af. Die stellen een curriculum vitae op en wij bezorgen die aan de organisaties die aanwezig zijn op die jobbeurzen. Zeker de grote consultingkantoren tekenen daar contracten met studenten, die op die manier werkzekerheid hebben nog voor ze afgestudeerd zijn. Niet iedereen wil zich echter dan al binden. Sommige studenten wachten liever af tot ze meerdere bedrijven hebben gezien”, zegt Tycho De Saeytyd, praeses van Wikings-NSK.

Ledenwerving

Hij staat aan het hoofd van de oudste studentenclub van Antwerpen. Opvallend is dat de vereniging sinds 2003 geen dopen meer organiseert. “Voor andere clubs is die doop het moment om aan ledenwerving te doen. Wij vertrouwen liever op onze dienstverlening om meer studenten aan te trekken. Jaarlijks worden ongeveer zevenhonderd studenten van de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie lid van onze vereniging. Dat is enerzijds omdat wij de beste en grootste feesten en cantussen organiseren, anderzijds is het te danken aan onze dienstverlening rond trainingen en de jobbeurzen. Daarbovenop zorgen we voor de cursussen, samenvattingen en voorbeeldexamens.”

Sponsors

De studentenclub Wikings-NSK werft zeer actief sponsorgeld om dat alles te bekostigen. “Ook op dat vlak zijn we de grootste club. Niet minder dan zeven personen werken in ons PR-team dat bedrijven contacteert voor een sponsorpakket. In ruil kunnen die bedrijven dan aanwezig zijn op de Careerdays of andere evenementen. Een aantal van hen organiseert samen met ons in house trips: bedrijfsbezoeken voor studenten. Bedrijven nemen daaraan deel om in contact te komen met potentiële nieuwe werknemers. Andere hebben blijkbaar een doel op langere termijn en willen vooral hun naambekendheid bij onze studenten verbeteren.”